CVIČNÁ FIRMA TIMEA, s. r. o.

Cvičná firma Timea, s. r. o. vznikla v školskom roku 2003/2004 v našej škole. Vyučuje sa v 3. a 4. ročníku odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu ako predmet praktickej prípravy s názvom Cvičná firma – praktikum. Vyučujúcou tohto predmetu je Mgr. Janka Bohušová, ktorá každoročne pripravuje žiakov na MVCF v Bratislave.

Koncepcia cvičnej firmy integrujúcim spôsobom rozvíja vedomosti zo všetkých odborných predmetov, ide hlavne o prepojenie teórie s praxou. Tento rozvoj sa realizuje prostredníctvom medzinárodnej komunikácie na medzinárodnom cvičnom trhu.

Naša cvičná firma mala počas svojej existencie viaceré predmety podnikania so zameraním na záhradnú architektúru, regionálny cestovný ruch, predaj športových potrieb, kozmetický salón. V súčasnosti sa cvičná firma zaoberá výrobou a predajom dekoračných predmetov z hliny – keramika.

Každoročne sa od školského roku 2003/2004 zúčastňuje medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý organizuje štátny inštitút odborného vzdelávania – Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave. V rámci veľtrhu musia naši študenti preukázať vedomosti nadobudnuté v škole, hlavne v oblasti marketingu, manažmentu, ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, znalosti v oblasti počítačovej gramotnosti a musia vedieť komunikovať v minimálne jednom svetovom jazyku.

O tom, že naši študenti majú široké spektrum znalostí, ktoré vedia i prakticky uplatniť svedčí to, že od vzniku tejto firmy, dosahujú v rámci MVCF úspechy.

Mgr. Janka Bohušová 

SÚHRNNÝ PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ÚSPECHOV FIRMY6. ročník MVCF
Školský rok: 2003/2004
Trieda: 3.BW
Zučastnení: Iveta Jurikovičová, Soňa Liesková, Jana Augustínová, Ladislava Kolníková
Úspechy: 1.miesto – kategória „najlepšia E-prezentácia“ (umiestnenie z 95 účastníkov – firiem zo Slovenska a zo zahraničia (ČR, Bulharsko, Litva, Poľsko, Rakúsko)

7. ročník MVCF
Školský rok: 2004/2005
Trieda: 4.BW
Zúčastnení: Iveta Jurikovičová, Soňa Liesková, Jana Augustínová, Zlatica Záhorová, Iveta Eglová
Úspechy: 9. miesto – v hlavnej súťaži zo 100 účastníkov Slovenska a zahraničia

8. ročník MVCF
Školský rok: 2005/2006
Trieda: 3. CW
Zúčastnení: Janka Kubišová, Lucia Becárová, Martina Hiklová, Kristína Pastorková, Renáta Kotlebová
Úspechy: 1. miesto – kategória „ The price the best of you“ (cena The best of you) – špeciálne ocenenie verejnosti
5. miesto – v hlavnej súťaži – víťaz v celkovom bodovom hodnotení, 40 bodov z možných 44 bodov. Bolo zúčastnených 94 účastníkov – firiem zo Slovenska a zahraničia ( ČR, Poľsko, Rumunsko, Rakúsko, Fínsko, Maďarsko)

9. ročník MVCF
Školský rok: 2006/2007
Trieda: 3.BW, 3.CW2
Zúčastnení: Dominika Štefancová, Jarmila Vagačová, Zuzana Barteková, Veronika Cagalová
Úspechy: 1. miesto – kategória najlepší stánok
Účasť na Dolnorakúskom veľtrhu cvičných firiem v Hollabrunne v Rakúsku dňa 21. 11. 2006. Veľtrh nemal súťažný charakter ale kontraktačný. Tohto veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy z Rakúska, z Českej republiky, z Maďarska, Poľska a len 4 firmy zo Slovenska.

10. ročník MVCF
Školský rok: 2007/2008
Trieda: 3.BW
Zúčastnení: Monika Černáková, Lukáš Valapka, Simona Hrušovská, Miroslav Chumchal
Úspechy: 5. miesto – v celkovom bodovom hodnotení. Zúčastnených bolo 124 cvičných firiem zo Slovenska a zahraničia.

11. ročník MVCF
Školský rok: 2008/2009
Trieda: 3.BW, 3.CW2
Zúčastnení: Lenka Melicherová, Mária Tvarožková, Natália Vojteková, Petra Mihalová
Úspechy: 6. miesto – v celkovom hodnotení Cena sympatie The Award of a Sympathy Špeciálne ocenenie, Čestné uznanie primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského za úspešnú reprezentáciu na 11. MVCF v školskom roku 2008/2009

12. ročník MVCF
Školský rok: 2009/2010
Trieda: 3.BW, 3.CW2
Zúčastnení: Mária Hajdúšková, Radka Hojstričová, Michaela Mihalová, Veronika Oravcová, Petronela Pristašová
Úspechy: 3. miesto – v kategórií najlepší stánok The best STAND 6. miesto – v celkovom vyhodnotení, Čestné uznanie primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského za úspešnú reprezentáciu na 12. MVCF v školskom roku 2009/2010

13. ročník MVCF
Školský rok: 2010/2011
Trieda: 3. BW
Zúčastnení: Martina Gestingerová, Nikola Jurášová, Denisa Gábová, Erika Moravanská, Jana Ivanovská, Miriama Hladká
Úspechy: Cena Ekonomickej univerzity Bratislava The Award of University of Economics – špeciálne ocenenie

14. ročník MVCF
Školský rok: 2011/2012
Trieda: III.BW a III.CW
Zúčastnení: Kristína Hoghová, Janka Lachová, Simonka Kubicová, Lenka Gonová
Úspechy: 3. miesto kategória „ najlepšia elektronická prezentácia“

15. ročník MVCF
Školský rok: 2012/2013
Trieda: III.BW
Zúčastnení: Timotej Hollý, Kristína Godálová, Veronika Benechová, Marek Galány
Úspechy: špeciálne ocenenie – Diplom Slovenského centra cvičných firiem

17.ročník MVCF
Školský rok:
2014/2015
Trieda: IV.CW
Zúčastnení: Alexandra Denková, Dominika Chumchalová, Veronika Dedíková, Martina Sýkorová
Úspechy: 5. miesto v kategórii Najlepší stánok

19. ročník MVCF
Školský rok: 2016/2017
 Trieda: IV.AW
Zúčastnení: Miroslava Gašparíková, Eva Kaproli, Soňa Kubrická
Úspechy: účasť