Spoznávame nové technológie – projekt Interreg V-A SK-CZ

min        logo 


V mesiaci marec sme zahájili ďalšiu časť projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v oblasti cezhraničnej spolupráce s názvom „Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií“ so Strednou priemyselnou školou a obchodnou akadémiou v Uherskom Brode.

Táto časť projektu pozostáva celkovo zo štyroch výmenných pobytov našich študentov u nášho partnera, ktorých cieľom je získať vedomosti a zručnosti v oblasti nových technológií v strojárskom priemysle.

Študenti prvého ročníka učebných odborov autoopravár, agromechanizátor a stolár v prvej etape absolvovali teoretické a praktické zamestnania v oblasti tvárnenia kovov za studena s využitím CNC riadeného lisu.

V mesiaci máj navštívia našu školu študenti z Uherského Brodu, ktorí absolvujú zamestnanie na učebni diagnostiky automobilovej techniky, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu. Súčasťou bude i návšteva pracoviska, na ktorom vykonávajú prax naši študenti učebného odboru autoopravár, študujúci v systéme duálneho vzdelávania.

Ing. Daniel Atalovič
koordinátor projektu