Deň pre moje mesto 2013

min_imagePri príležitosti Dňa Zeme vyhlásilo Mesto Nové Mesto nad Váhom pre základné a stredné školy výzvu, aby sa zapojili do aktivity Deň pre moje mesto. Jej cieľom bolo zapojiť žiakov do upratovania a čistenia verejných priestranstiev a školských areálov a  prispieť tým k zlepšeniu životného prostredia, zvýšiť ich environmentálne povedomie a zodpovednosť za životné prostredie.

Akcia sa uskutočnila 18. apríla 2013 a zapojili sa do nej všetky základné a stredné školy na území mesta. Aj naši žiaci priložili ruku k dielu – upratali školský areál na ulici Weisseho i Piešťanskej, vyčistili trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Weisseho ul., Ulicu 1. mája a Obrancov mieru, autobusovú stanicu, Železničnú ul., podchod na Piešťanskej ulici, trávnaté plochy a chodníky na Piešťanskej ulici. Materiálne a technicky akciu podporil Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, ktorý zabezpečil pre žiakov pracovné pomôcky (vinylové rukavice a a PE-vrecia na zber odpadkov), technické služby zabezpečili odvoz vyzbieraného odpadu.

Deň Zeme bol pre nás ďalšou príležitosťou uvedomiť si, že osud našej planéty závisí od nás a všetci by sme mali myslieť na to, ako prispieť k zachovaniu jej krásy a bohatstva pre nasledujúce generácie. Verím, že všetci študenti, ktorí sa do upratovania a čistenia nášho mesta zapojili, si budú vlastnú prácu a vynaloženú námahu vážiť a budú v budúcnosti udržiavať vo svojom okolí čistotu a poriadok.

 

Mgr. Andrej Škodáček