Deň pre moje mesto 2015

min_imageDeň pre moje mesto je v našom meste svojim environmentálnym zameraním spojený s Medzinárodným dňom Zeme. Po prvýkrát sa 22. apríl slávil v roku 1970 v San Franciscu a spropagovali ho mohutnou kampaňou a rôznorodými aktivitami predovšetkým študenti. OSN ho za svoj sviatok prijala o rok neskôr a zvyšok sveta sa pripojil v roku 1990. Dnes ho všetci vnímajú ako ekologicky motivovaný sviatok.
Aktivity v rámci Dňa Zeme, organizované magistrátom nášho mesta, sa uskutočnili 16. apríla 2015. Ich prioritným cieľom bolo zapojiť školopovinnú mládež do upratovania a čistenia verejných priestranstiev a školských areálov a prispieť tak nielen k skvalitneniu životného prostredia, ale najmä zvýšiť environmentálne povedomie mladých ľudí a upriamiť ich pozornosť na zodpovednosť, ktorú všetci máme voči životnému prostrediu. Deň pre moje mesto bola aj tento rok akcia, do ktorej sa naša škola s radosťou zapojila. Študenti 1. - 3. ročníka našej školy sa vyzbrojili vrecami, lopatami, hrabľami a pomôckami, ktoré na upratovanie poskytol MsÚ v Novom meste nad Váhom (pracovné rukavice a PE vrecia na odpad) a rozhodli sa upratať školský areál a priľahlé ulice.  Ich pozornosti neušli ani verejné priestranstvá, trávnaté plochy a chodníky vo vnútrobloku Weisseho ulice, na ulici 1. mája,  Obrancov mieru, autobusovej stanici, Železničnej ulici a mnohých iných, vrátane podchodu na Piešťanskej ulici.

K dobrej nálade a výbornému výkonu sa pridalo aj slnečné počasie.  Deň pre moje mesto nikto nepovažoval za zbytočný, či premárnený čas. Všetci zúčastnení odchádzali domov s pocitom dobre vykonanej zmysluplnej práce a s vedomím, že svojim podielom prispeli k zlepšeniu životného prostredia v našom meste.

Mgr. Andrej Škodáček
koordinátor environmentálnej výchovy