Hravo a kreatívne

min_imageprežili naši žiaci z nižších ročníkov 18. marec tohto roku. Miesto klasického vyučovacieho dňa sa zúčastnili environmentálnych aktivít pod vedením svojich vyučujúcich v čase, kedy naši štvrtáci absolvovali písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. Je pochopiteľné, že k jej úspešnému zvládnutiu potrebovali aj adekvátne podmienky. Ich synonymom bola pokojná, ničím a nikým nerušená atmosféra v priestoroch školy na Weisseho ulici.

Tí ostatní mohli individuálne alebo kolektívne využiť svoju fantáziu, nápady i tvorivý potenciál a vyšantiť sa pri zhotovovaní predmetov z recyklovateľných materiálov. Vo veľkom množstve boli využité nám všetkým dobre známe plastové fľaše a obaly. V priestoroch školy na Piešťanskej ulici sa v tento deň spojilo príjemné s užitočným, výchovné so vzdelávacím a čo je podstatné - všetkým sa to páčilo J.

Pod vedením Ing. Martina Hibkého, PhD. sme tvorili ozdobné i úžitkové výrobky. Veľkej pozornosti sa tešili rôzne zvieratká, hračky, makety strojov, zvlášť vydarená bola helikoptéra, ale aj stolička, maketa strašiaka či metla. Čas ubiehal rýchlejšie ako obyčajne a všetci zúčastnení si z environmentálnej problematiky niečo zopakovali, niečo upevnili, ale sa aj  niečo nové naučili.

Plasty vo všeobecnosti sú najproblematickejším civilizačným odpadom, a zároveň problémom, s ktorým sa stále nevieme úplne vysporiadať. Hľadáme alternatívy, spôsoby likvidácie i minimalizácie jeho spotreby. Aj preto na našej škole venujeme dlhodobú a systematickú pozornosť ekologickému správaniu sa vo vzťahu k životnému prostrediu okolo nás.

Do celkovej mozaiky environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít pre našich žiakov a študentov pribudla ďalšia skúsenosť a osobný zážitok. Veríme, že nebol posledný.

Mgr. Andrej Škodáček
koordinátor environmentálnej výchovy

 

 

Popis k fotkám:
Fotka č. 1: výstavka plastových výrobkov
Fotka č. 2: myš vyrobená z plastového a dreveného odpadu
Fotka č. 3 a 4: stolička a strašiak do maku z pastového odpadu
Fotka č. 4: stolička, strašiak, helikoptéra