Najväčší sviatok Zeme

min22. apríl je Deň Zeme. Od roku 1970 si v tento deň pripomíname ako veľmi sme závislí od jej zdrojov, aké rozsiahle sú škody spôsobené  devastáciou všetkých zložiek životného prostredia.

Globálne environmentálne problémy našej planéty boli témou rôznych prednášok,    prezentácií, filmu a diskusií, ktoré pre nás pripravili pracovníci štátnej ochrany prírody, RNDr. Dušan Šácha a RNDr. Katarína Rajcová. Študentky Radka Čaňová a Dominika Bajzová z III.AW triedy (študijný odbor kontrolór potravín) spolu so žiakmi I.AW triedy (študijný odbor obchodný pracovník) všetkých zaujali svojimi prezentáciami o ohrozených druhoch, alternatívnych zdrojoch energie, dôsledkoch globalizácie, Svetovom dni vody a kvalite vôd, význame triedenia odpadu, cudzorodých látkach v potravinách, po ktorých sme mali o čom diskutovať.

Zem je našim domovom a má pre nás veľa darov: zdroje energie, potravy, dáva život rozmanitým organizmom, sme jej súčasťou. Rozmýšľajme nad tým, čo jej poskytujeme my. Vráti nám len to, čo jej dáme.

 

RNDr. Kvetoslava Cimbaľáková
koordinátor environmentálnej výchovy