Krajské kolo Ekonomickej olympiády

minEkonomická olympiáda je súťaž pre stredoškolákov, ktorú organizuje INESS a tento rok sa koná jej 6. ročník. Naša škola je jej pravidelným účastníkom. Súťaž prebieha v troch kolách.

Školského kola, ktoré prebehlo v decembri 2022, sa zúčastnili študenti štvrtého ročníka študijných odborov obchodná akadémiamanažment regionálneho cestovného ruchu a piateho ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Do krajského kola v Trenčíne z 1 243 súťažiacich postúpilo najlepších 68 a medzi nimi aj náš študent Patrik Roháček z V.BW triedy. Trenčianske krajské kolo sa konalo 9. februára 2023 v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. V  silnej konkurencii sa môžu presadiť len najzdatnejší ekonómovia a ekonómky a na 50 najlepších zo všetkých 8 krajských kôl čaká v máji celoslovenské finále.

Krajské kolá vyhodnocujú na slovenských univerzitách vysokoškolskí pedagógovia a výsledky budú zverejnené v apríli. Nášmu Patrikovi držíme palce Smile.

Ing. Jana Pomajbová
Koordinátorka súťaže
PK ekonomiky