V projekte „Mladí používatelia – nové média“ získali naše študentky „striebro“

minInformačné a mediálne kompetencie sú v súčasnosti dôležitými zručnosťami, čoraz viac sa stávajú nevyhnutnými pre úspešný život v 21. storočí. Preto Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila, v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, nový súťažný projekt pre stredoškolákov. Jeho cieľom je podporiť rozvíjanie digitálnej a mediálnej gramotnosti študentov.  Projekt Mladí používatelia – nové médiá bol vo svojom pilotnom prvom ročníku s podtitulom Rodný môj kraj obsahovo zameraný na prezentáciu regiónu, mesta či obce.

Našu školu v súťaži reprezentovali Erika JarábkováDiana Ščepková z II. AW triedy, študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Podujali sa na neľahkú úlohu – natočiť reportáž - audiovizuálny krátky dokument, ktorý by predstavil krásy a zaujímavosti Nového Mesta nad Váhom a blízkeho okolia. Kritériá súťaže boli náročné. Do 9-15 minútového videa museli zakomponovať základné charakteristiky vybranej lokality, jej históriu, významné osobnosti, inštitúcie a podujatia, ako aj jej tradície a prírodné zaujímavosti. Ďalšou z podmienok úspešnej reportáže bolo zapojenie „externých“ účinkujúcich do dokumentu – odborníkov z nášho regiónu a významných osobností. Naše študentky sa pri tvorbe videa museli popasovať nielen s vyhľadávaním a selekciou relevantných informácií z rôznych informačných zdrojov, ale i s obrazovým a zvukovým spracovaním dokumentu - komentármi, hudbou, titulkami, copyrightovými náležitosťami. Eriku a Dianu neodradili ani sťažené podmienky v dôsledku zatvorenia školy v súvislosti so šírením pandémie. Naďalej pokračovali v práci na svojom projekte a ich vytrvalosť priniesla zaslúženú odmenu.

V celoslovenskej súťaži udelila komisia odborníkov z oblasti multimediálnej tvorby a digitálnych médií  našim študentkám strieborné pásmo. Slovenská pedagogická knižnica venuje škole finančnú odmenu v hodnote 300 eur na informačné zabezpečenie edukačného procesu. Výborné umiestnenie žiačok teší aj Ing. Oľgu Ilenčíkovú, garantku súťaže na našej škole, ktorá ich počas súťaže odborne viedla a poskytla im pri realizácii diela pomoc i mnohé cenné rady. Poďakovanie patrí aj Mgr. Beáte Paulenovej za konzultácie pri tvorbe komentárov k videu.

K dosiahnutému oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

PaedDr. Viktória Beličková
zástupkyňa riaditeľa školy