Víťazstvo v literárnej súťaži

minUž niekoľko rokov sa žiaci našej školy zapájajú do Literárnej súťaže stredných škôl Zlínskeho a Trenčianskeho kraja, ktorú organizuje Nadace Jána Pivečky, Gymnázium Jána Pivečky a Stredná odborná škola Slavičín pod mottom: „Vnímame prítomnosť, aby sme ovplyvnili budúcnosť“.

Do tohtoročného XXIV. ročníka sa zapojili aj naše študentky – Vanesa Martincová z I.AW (obchodná akadémia), Gabriela Tomašková z II.AW (obchodná akadémia) a Kristína Rošková z III.BW (hotelová akadémia). Všetky menované dievčatá súťažili v kategórii „Poézia na voľnú tému“.

Básne Kristíny Roškovej vyhodnotila odborná porota ako najlepšie a naša študentka obsadila v silnej konkurencii nádherné 1. miesto.

Tento rok sa však v súvislosti s prevenciou a šírením ochorenia COVID-19 nekonalo v Slavičíne slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže, ale odborná porota poslala našej víťazke diplom i knižnú odmenu.

 

Kristíne v mene našej školy k dosiahnutému úspechu blahoželáme a do budúcnosti jej prajeme ešte veľa tvorivých chvíľ.

 

 

Mgr. Beáta Paulenová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov