Dobrodružná expedícia

vizitkaV rámci medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DOFE) sme absolvovali cvičnú dobrodružnú expedíciu, ktorá je jednou z aktivít tohto projektu. Spolu nás ju absolvovalo v dňoch 18. – 19. júna sedem študentov s pani učiteľkou Hradilekovou a pánom učiteľom Gestingerom.  Za tieto dva dni sme prešli s našimi 15-ásť kilovými batohmi 25 km, spoznali sme krásy Považského Inovca a zažili sme veľa zážitkov. Kritériami tejto expedície bolo prenocovať jednu noc vo voľnej prírode, uvariť si aspoň jedno teplé jedlo (vifonky Smile), prejsť minimálne 25 km, odniesť si svoj náklad, v lese nenechať žiadne odpadky a zmapovať jednu z turistických trás Považského Inovca.

Ak nám vyjde počasie, na kvalifikačnú expedíciu sa môžeme tešiť 15. – 16. augusta 2018.

Lenka Černá a Barbora Kukučková
študentky II.AW triedy, účastníčky expedície