Produkt študentov cestovného ruchu „Stiborovo kráľovstvo“ v reálnej praxi

minNa základe podpisu Memoranda o porozumení pre spoluprácu v oblasti zvyšovania atraktivity Beckovského hradu v rámci cestovného ruchu medzi Záujmovým združením hradu Beckov a našou školou, ktorý sa uskutočnil koncom júna 2017, naši študenti IV.AW, študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, cez prázdniny uviedli do života svoj vlastný produkt  „Stiborovo kráľovstvo“.

Od 1. júla do do 26. augusta 2017 mohli rodiny s deťmi navštíviť hrady, ktoré patrili vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc. Jednalo sa o hrad Beckov, Branč, Čachtice a Uhrovec. Deti zbierali pečiatky za návštevu týchto majestátnych strážcov Považia do svojich cestovateľských lístkov. Na záver museli navštíviť hrad Beckov, ktorý bol sídlom vojvodu Stibora. Ten ich následne v dňoch 27. a 28. augusta tohto roku pasoval do Rádu draka, ktorého bol spoluzakladateľom. Svoju odvahu, vytrvalosť, trpezlivosť a spravodlivosť preukázalo takmer 50 detí. Deti získali upomienkové materiály a súčasne pasovacie predmety – certifikát a insígniu Rádu Draka.

Ďakujeme všetkým správcom jednotlivých hradov za ústretovosť a spoluprácu a veríme, že deti mali z danej aktivity pozitívne zážitky. Týmto produktom sme chceli oboznámiť ľudí o zaujímavých pamiatkach a histórií v regióne Nového Mesta nad Váhom a okolia a zároveň podporiť cestovný ruch v našom regióne.

Ing. Oľga Ilenčíková a IV.AW-MRCR