Rekonštrukcia zborovne majstrov na Piešťanskej ulici

minJedným z cieľov novovymenovanej zástupkyne riaditeľa školy Ing. Gréty Palkovej, PhD. bola aj rekonštrukcia starej zborovne a kuchynky majstrov odborného výcviku. Priestory a nábytok písali svoje dejiny časom a „dýchali“ ďalekou históriou.

Preto sme využili naše nadšenie i chuť a pustili sme sa do práce. Vymaľovanie miestností, položenie plávajúcej podlahy, obnovenie náterov zárubní i čistiace práce sme si vykonali svojpomocne. Farby na maľovanie stien a zárubní boli financované z vlastných nákladov úseku praktického vyučovania. Plávajúca podlaha bola financovaná našou školou. Skrinkový, sedací a stolový nábytok bol darovaný úseku praktického vyučovania ako sponzorský dar.

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať šľachetnému sponzorovi spoločnosti Branson Ultrasonics, a.s. so sídlom v Novom Meste nad Váhom za poskytnutý, pre nás tak vzácny vecný dar.

Naše veľké ďakujem patrí najmä kolegom: Bc. Janič Kálikovej, Mgr. Krajčovičovi, Bc. Kučerovi, Bc. Pečenkárovi, Ing. Polákovi a Mgr. Hrčkovi, ktorí sa podieľali na realizácii celej rekonštrukcie.

Sme presvedčení o tom, že naši majstri odborného výcviku budú chodievať teraz do práce ešte s väčším odhodlaním, dobrou náladou a úsmevom na tvári.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie