Slávnostné otvorenie nového školského roka v tieni SARS-CoV-2

minV stredu 2. septembra sa osadenstvo našej strednej odbornej školy po niekoľkotýždennom zaslúženom voľne vrátilo do priestorov školy. Na školskom dvore, rešpektujúc nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR, sa zišlo vedenie školy, žiactvo spolu s pedagogickými pracovníkmi a zamestnancami školy. Riaditeľ školy Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA sa všetkým  prítomným v krátkom, ale výstižnom expozé prihovoril a priblížil východiská a aktuálne ciele vzdelávania a činnosti školy v mimoriadne náročných podmienkach druhej vlny pandémie. Apeloval na disciplínu, zodpovednosť a dodržiavanie epidemiologických opatrení zo strany študentov i všetkých zamestnancov školy. Vyjadril nádej, že prezenčná výučba v školskom roku 2020 – 2021 na našej strednej odbornej škole nebude musieť byť prerušená a všetky stanovené výchovno-vzdelávacie úlohy a ciele naplníme predovšetkým s ohľadom na potreby a záujmy našich mladých klientov.

Riaditeľ školy zaželal všetkým žiakom a ich pedagógom veľa trpezlivosti, vzájomnej tolerancie a pochopenia, lebo len tak sa nám podarí vytvoriť dobré vzťahy a konštruktívnu spoluprácu, ktorá je základným predpokladom úspechu akéhokoľvek tímu!

PaedDr. Zdenka Andréziová,
PK všeobecnovzdelávacích predmetov