Zaujímavosti krajského kola súťaže ENERSOL SK

minUž po 11-ty krát bola naša škola organizátorom krajského kola súťaže ENERSOL SK – obnoviteľné zdroje energie, ktorá je určená pre žiakov stredných škôl. Súťaž vzhľadom na pandemickú situáciu prebehla vo všetkých troch kategóriách dištančnou formou. Celkovo odborná komisia posúdila 6 zaujímavých prác zo SOŠ Stará Turá a SPŠ Nové Mesto nad Váhom.

Práce boli zamerané na vytvorenie modelu inteligentnej domácnosti s využitím inteligentných inštalácií, ktoré vedú k znižovaniu spotreby energií, vytvorenie modelu plne funkčného realizovateľného smart mesta, skonštruovanie automobilového trenažéra, skonštruovanie rozvodnej skrine pre brúsny stroj, zhotovenie funkčného systému pre ovládanie svietidiel v domácnosti prostredníctvom webovej stránky. Kladnou stránkou projektov bolo aj poukázanie na nutnosť separácie odpadov, znižovania emisií a znižovania znečisťovania životného prostredia. Odborná komisia ocenila, že žiaci sa zdokonaľovali v oblasti programovania v rôznych jazykoch a získali aj nové vedomosti a zručnosti z oblasti elektroniky.

Prezentované práce (projekty) sú využiteľné pre jednotlivé firmy, či jednotlivcov v praxi, môžu slúžiť ako učebná pomôcka, na osvetu alebo propagáciu školy. Odborná komisia taktiež pozitívne zhodnotila spoluprácu žiakov pri vypracovávaní projektov s partnerskými firmami.

Víťazmi sú:

1. hlavná kategória

Matej Puchý a kol. – SOŠ Stará Turá
Názov práce: GAIA – Smart city

2. tvorivá kategória

Ján Jurica, Samuel Vido – SOŠ Stará Turá
Názov práce: Učíme sa jazdiť bez emisií

3. propagačná kategória

Filip Zemko a kol. – SOŠ Stará Turá
Názov práce: Superškola – trieďme odpad!

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční na SOŠ Senica.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
predseda odbornej komisie krajského kola súťaže
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie