100 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Rodičovské združenie pre žiakov prvého ročníka

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedne schôdzky rodičovského združenia pre žiakov 1. ročníka sa budú konať dňa  27. 08. 2024 pre všetky odbory iba v budove školy na Weisseho ulici o 15:00 h študijné odbory a o 15:30 h učebné odbory.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Voľná pracovná pozícia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom príjme do pracovného pomeru s termínom nástupu 01. 09. 2024 učiteľa/ku odborných predmetov pre odbor agromechanizátor/ka, opravár/ka a poľnohospodárska výroba. Bližšie informácie v časti Informácie - Pre verejnosť - Výberové konania.

ISIC

Dôležité oznamy pre držiteľov ISIC kariet nájdete TU .

Aktuality, novinky

Hurá prázdniny!!!

Hurá prázdniny!!!

  „Milá škola, dobre sa maj,  pred prvým septembrom ma nečakaj.  Ja mám plány celkom iné,  takže sa tak skoro neuvidíme.“ Školský rok 2023/2024 je už minulosťou. Na dvore školy sa s ním 28. 6....   >>>

01. 07. 2024

Úspešné absolvovanie záverečných skúšok

Úspešné absolvovanie záverečných skúšok

Od 12. júna  do 19. júna 2024 prebiehala na našej škole praktická a teoretická časť záverečnej skúšky. Celkovo sa jej zúčastnilo 44 žiakov zo 6 učebných odborov, 2 žiaci neboli pripustení k záverečnej skúške. Praktická časť prebiehala pred...   >>>

01. 07. 2024

Spoznávali sme Brno

Spoznávali sme Brno

Aj učitelia a ďalší zamestnanci školy majú „právo na odmenu“. Odmenou v tomto školskom roku bol pre nich poznávací výlet do Brna, ktorý sme zrealizovali na konci školského roka 27. 6. 2024. Dobre naladení sme nasadli do...   >>>

28. 06. 2024

Rozlúčka a poďakovanie seniorom zo Zariadenia pre seniorov

Rozlúčka a poďakovanie seniorom zo Zariadenia pre seniorov

Napriek tomu, že študentská spoločnosť Šibalky ukončila svoju činnosť, v dobrovoľníctve naďalej pokračuje. Rozhodli sa, že časť svojho čistého zisku venujú „svojim dôchodcom“, ktorých pravidelne navštevovali počas celého školského roka. Seniori im pomáhali plstiť loptičky do...   >>>

26. 06. 2024

Ocenenie Ministerstva hospodárstva pre študentskú firmu ŠIBALKY

Ocenenie Ministerstva hospodárstva pre študentskú firmu ŠIBALKY

Ministerstvo hospodárstva SR ocenilo najúspešnejšie študentské firmy, ktoré podnikajú  prostredníctvom predmetu Aplikovaná ekonómia. Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Kamil Šaško, ocenil 20 učiteľov a prezidentov najúspešnejších študentských firiem roku 2024.  Medzi vybranými firmami nechýbala...   >>>

26. 06. 2024

Realizujeme tematické zážitkové vzdelávanie

Realizujeme tematické zážitkové vzdelávanie

Návšteva divadla má vo vzdelávacom procese svoju jedinečnú, nenahraditeľnú úlohu.  Kultivuje, povzbudzuje k slušnosti a ohľaduplnosti, rozširuje obzor vedomostí, rozvíja schopnosť imaginácie, stimuluje empatiu a v neposlednom rade posúva hranice estetického vnímania sveta mladého človeka. Keďže divák si počas...   >>>

24. 06. 2024

Bojnice - výlet za odmenu

Bojnice - výlet za odmenu

Odmenu za snahu v prvom ročníku 20.6. 2024 zúročili žiaci II.FT triedy absolvovaním výletu na vyhliadkovú vežu Čajka v Oblakoch v Bojniciach. Veža je postavená na úpätí Malej Magury a jej drevený chodník má dĺžku 550 m. Napriek tomu,...   >>>

21. 06. 2024

Spoznávanie Bratislavy na vode aj na kolesách

Spoznávanie Bratislavy na vode aj na kolesách

S ukončením školského roka prichádzajú na rad i príjemne strávené chvíle na školských výletoch. My, študenti II.BW, študijného odboru hotelová akadémia, sme sa dňa 18. 6. 2024 zúčastnili nášho spoločného koncoročného výletu do Bratislavy. Pekný slnečný deň sme...   >>>

20. 06. 2024

Študijné odbory

Online:  26