100 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Voľné pracovné pozície.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom príjme do pracovného pomeru s termínom nástupu ihneď školníka - údržbára a s termínom nástupu 01. 09. 2024 majstra/ku odbornej výchovy pre odbor kaderník/čka a učiteľa/ku odborných predmetov pre odbor agromechanizátor/ka, opravár/ka a poľnohospodárska výroba. Bližšie informácie v časti Informácie - Pre verejnosť - Výberové konania.

Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia našej školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a vybavenie našej školy. Ak sa budete rozhodovať o poukázaní 2 % Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2023, uchádzame sa o Vašu priazeň. Príspevky z 2 % z dane použijeme na obnovu technického vybavenia odborných učební pre výuku Vašich detí do posledného centa. Potrebné tlačivá a ďalšie informácie v časti INFORMÁCIE – PRE RODIČOV.

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 25. 04. 2024 od 15:00 hod. do  17:00 hod. sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia formou individuálnych konzultácií pre všetky triedy iba v budove školy na Weisseho ulici.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ponuka štúdia na školský rok 2024/2025

Vážení záujemcovia o štúdium, sprístupnili sme pre Vás informácie ohľadne štúdia v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktoré budeme otvárať v školskom roku 2024/2025. EDUID našej školy je 100003711.
Počet prijímaných žiakov a termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025
Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025
Informačný leták
Prezentácia o škole
Video o škole
Učebné plány jednotlivých odborov
Duálne vzdelávanie 

ISIC

Dôležité oznamy pre držiteľov ISIC kariet nájdete TU .

Aktuality, novinky

Deň narcisov 2024

Deň narcisov 2024

Dňa 18. apríla 2024 sa už po 28.-krát uskutočnila verejná zbierka Deň narcisov. Organizátorom zbierky je Liga proti rakovine, za našu školu pomáhali zástupcovia školského parlamentu a ďalší dobrovoľníci. Tohtoročná zbierka sa konala v uliciach nášho...   >>>

22. 04. 2024

Bon café na Veľtrhu podnikateľských talentov

Bon café na Veľtrhu podnikateľských talentov

Dňa 16. 04. 2024 sa naša študentská firma Bon café zúčastnila v Bratislave celoslovenskej súťaže študentských firiem - Veľtrh podnikateľských talentov, ktorú usporiadala nezisková nadácia JA Slovensko. Študentskú firmu sme si založili v rámci predmetu aplikovaná ekonómia...   >>>

19. 04. 2024

Certifikát ako pridaná hodnota k vzdelaniu

Certifikát ako pridaná hodnota k vzdelaniu

Animátor je špecialista na prácu s ľuďmi vo voľnom čase. Pre hostí organizuje športový, kultúrny animačný program. Animácia je viac než práca, je to kreatívna práca, ktorá spája prácu so zábavou. Animátor spoznáva nové krajiny a...   >>>

17. 04. 2024

Veľtrh cestovného ruchu a gastronómie

Veľtrh cestovného ruchu a gastronómie

Po roku opäť zavítali študenti 1., 2. a 3. ročníka študijných odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu na medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour a gastronómie Danubius Gastro 2024. V piatok 12. 4. 2024 účasťou na veľtrhu...   >>>

15. 04. 2024

Súťaž zručnosti našich hostinských

Súťaž zručnosti našich hostinských

Dňa 27.03.2024 MOV Bc. Oľga Hrabovská usporiadala súťaž zručnosti s II.ET učebného odboru hostinský, hostinská pod názvom VEĽKONOČNÉ MENU. Súťaž prebiehala na stredisku praktického vyučovania na Trenčianskej ulici. Žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri nastieraní...   >>>

04. 04. 2024

Získali sme 3. miesto v krajskom kole SOČ

Získali sme 3. miesto v krajskom kole SOČ

Krajské kolo 46. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 27. 3. 2024 už tradične na pôde Strednej priemyselnej školy v Starej Turej. Našu školu reprezentovali Mária Dzimková, II.AW (odbor manažment regionálneho CR), Anabela Kucharovičová a Hana Hantáková,...   >>>

03. 04. 2024

Miniveľtrh Alma Mater 2024

Miniveľtrh Alma Mater 2024

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravilo pre stredoškolákov projekt miniveľtrhov vysokých škôl Alma Mater 2024. Naša škola túto možnosť využila a dňa 19. 03. 2024 sa na tomto miniveľtrhu zúčastnila v Trenčíne. Študenti mali možnosť prezrieť si ponuku...   >>>

28. 03. 2024

Profesionálna reprezentácia hotelákov na súťaži o pohár Ľ. Wintera v…

Profesionálna reprezentácia hotelákov na súťaži o pohár Ľ. Wintera v Piešťanoch

V utorok 26. 03. 2024 sa v Piešťanoch na pôde Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera zišlo 115 žiakov z 32 škôl zameraných na hotelierstvo a gastronómiu zo Slovenska a Českej Republiky. Žiaci našej školy súťažili v kategórií Slovak...   >>>

27. 03. 2024

Študijné odbory

Online:  12