Jozef Golonka

Jozef Golonka

3.2.2010 sa uskutočnila v aule SOŠ na Piešťanskej ulici beseda s Ing. Jozefom Golonkom. Bolo to stretnutie s legendou československého a slovenského ľadového hokeja.


Takmer 100 – členné publikum žiakov a pedagógov školy malo možnosť besedovať o minulosti, súčasnosti, ale aj budúcnosti tejto najrýchlejšej kolektívnej hry.


Námetov na zaujímavú besedu bolo veľa. Ing. Golonka sa zúčastnil troch ZOH, ôsmich MS a hrdí sa zápisom v troch Sieňach slávy ľadového hokeja. Náš hokej preslávil s dresom číslom 9.


Toto priateľské stretnutie bolo ukončené autogramiádou jeho knihy ,,Rebel s číslom 9“.