Rating školy

Naša stredná odborná škola je od augusta t.r., roku 2015, členom prestížneho klubu spoločností a firiem s najvyšším ratingom, a to tak v rámci celej SR, ako aj v rámci regiónu. Nadnárodná skupina Bisnode nás na základe nezávislých hodnotení zaradila do Registra solventných firiem, ktoré dlhodobo preukazujú finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť. Získaný Certifikát je ocenením finančnej aj nefinančnej stránky fungovania našej školy, je vyjadrením postoja k profesionalite, transparentnosti, zodpovednosti a korektnosti v širokom spektre vzťahov, v ktorých škola dlhodobo realizuje svoje stratégie a ciele.
 

certifikat