Stretávky

OBCHOD A PODNIKANIE (1993 – 1997)

minDievčenská odborná škola

Školský rok:  1993 - 1997

Študijný odbor:  obchod a podnikanie

Triedne učiteľky:  Mgr. Jarmila Čásarová, PhDr. Viera Péterová

Stretnutie bývalých absolventiek našej školy po 20-tich rokoch sa uskutočnilo 9. 6. 2017.  V spoločnosti bývalých triednych učiteliek si  všetci zaspomínali na veselé študentské časy.

Mgr. Čásarová, PhDr. Péterová

KUCHÁR ČAŠNÍK (1973 – 1976)

minUčňovská škola

Školský rok: 1973 - 1976

Učebný odbor: kuchár čašník

Triedny učiteľ: pán Ondrej Košinár
Príjemné posedenie

Je tomu práve 40 rokov čo sme posledný krát prekročili bránu tejto školy. Prežili sme tu krásne a bezstarostné študentské roky. Naše stretnutia sú vždy plné radosti a emócií. Pripomíname si obdobie, keď sme boli mladší, krajší, veselší a hlavne nezaťažení problémami a starosťami, ktoré nám život počas tých pár rokov priniesol a stále prináša. Stretnutie všetkých zúčastnených príjemne potešilo.

 

O päť rokov dovidenia.

Absolventka školy a teraz jej zamestnankyňa Mgr. Eva Kusendová

 

Obchodná akadémia (2000-2004)

foto_07Obchodná akadémia (2000-2004)


Trieda: 4.A
Školský rok: 2000-2004
Študijný odbor: obchodná akadémia
Triedny učiteľ: Ing. Pavol Gestinger

 

Stretnutie sa uskutočnilo 05. 12. 2014 a zúčastnilo sa ho 19 študentov, triedny učiteľ a učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ich krstná mama, p. PaedDr. Zdenka Andréziová. Bývalí študenti si v priateľskej atmosfére zaspomínali na svoje študentské roky na našej škole.

Týmto pozdravujú všetkých svojich pedagógov a spolužiakov.

Mechanik-elektronik a mechanik-nastavovač (1984-1988)

min_image

Trieda: 4.A

Školský rok: 1987 - 1988

Študijný odbor: mechanik-elektronik a mechanik-nastavovač

Triedny učiteľ: Ing. Ján Hargaš

 

Stretnutie sa uskutočnilo 29.03.2014 a zúčastnilo sa ho 12 študentov a triedny učiteľ. Bývalí študenti si v priateľskej atmosfére zaspomínali na svoje študentské roky na našej škole.

Týmto pozdravujú všetkých svojich pedagógov a spolužiakov.

Kuchár čašník, predavač (1973 – 1976)

min_imageUčňovská škola

Školský rok: 1973 - 1976

Študijný odbor: kuchár čašník, predavač

Triedny učiteľ: pán Ondrej Košinár

 

Písal sa rok 1976 a názov školy bol Učňovská škola. V triede bolo 14 žiakov odboru kuchár čašník, ktorí boli spojený s odborom predavač. Školská klíma nás natoľko spojila, že sa pravidelne stretávame.

Stretnutia, ktoré sa vždy konajú v Novom Meste nad Váhom, sú plné emócií, spomienok na kľukaté cesty do školy, mliečne bary, úniky z vyučovacích hodín. Cítime sa, ako keby to bolo len včera, čo sme opustili školské lavice.

Nikdy nesmie chýbať náš triedny učiteľ pán Košinár. Naše lúčenie je vždy so slovami dovidenia o 5 rokov.

Absolventka školy a teraz jej zamestnankyňa Mgr. Eva Kusendová