Krúžky

Naša stredná škola cielene vytvára priestor pre voľnočasové aktivity svojich študentov a žiakov, ktorí dostávajú  možnosť zapájať sa, podľa svojho výberu a potrieb, do školských záujmových krúžkov a seminárov. V neformálnej atmosfére, pod vedením kvalifikovaných pedagógov, majú veľa príležitostí, podnetov a iniciatív k vlastnej aktivite, tvorivosti, zručnosti a angažovanosti.

kruzky

13 Užívateľ(ia):

Vedúci krúžku Názov krúžku
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
Technika administratívy
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
Mladý manažér
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
Praktické účtovníctvo
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
Podnikanie v cestovnom ruchu
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
Krúžok primárnej prevencie
Ing. Jana PODPEROVÁ
Myslím ekonomicky
Mgr. Dominika POKOPEC
Krúžok anglickej konverzácie
Ing. Jana POMAJBOVÁ
Mladý ekonóm
Ing. Mgr. Ján RAGAN
Barmanský krúžok
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
Viac ako peniaze, Sprievodcovstvo
Mgr. Janka ŠTYRIAKOVÁ
Anglický jazyk, Maturita ANJ, Španielčina pre začiatočníkov
Ing. Elena TARANOVÁ
Základy účtovníctva
Ing. Štefan VALÁPKA
Auto-moto