Krúžky

Naša stredná škola cielene vytvára priestor pre voľnočasové aktivity svojich študentov a žiakov, ktorí dostávajú  možnosť zapájať sa, podľa svojho výberu a potrieb, do školských záujmových krúžkov a seminárov. V neformálnej atmosfére, pod vedením kvalifikovaných pedagógov, majú veľa príležitostí, podnetov a iniciatív k vlastnej aktivite, tvorivosti, zručnosti a angažovanosti.

kruzky

16 Užívateľ(ia):

Vedúci krúžku Názov krúžku
Ing. Daniel ATALOVIČ
Tvorivá informatika
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
Technika administratívy
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
Krúžok hudobno-záujmových činností
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
Účtovníctvo
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
Praktické účtovníctvo
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
Ekonomické hry a cvičenia
Ing. Darina JARÁBKOVÁ
Anglicky cez populárnu hudbu
Ing. Daniela MOCKOVÁ
Finančná gramotnosť
Ing. Jana PODPEROVÁ
Finančná gramotnosť
Ing. Jana POMAJBOVÁ
Mladý ekonóm
Ing. Ján RAGAN
Barmanský krúžok
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
Zdravý životný štýl
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
Viac ako peniaze, Sprievodcovstvo
Mgr. Janka ŠTYRIAKOVÁ
Anglický jazyk, Španielčina pre začiatočníkov
Ing. Elena TARANOVÁ
Základy účtovníctva
Ing. Štefan VALÁPKA
Auto-moto