Predmetová komisia - odborné predmety strojárske a drevárske
4 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
Ing. Daniel ATALOVIČ
odborné ekonomické predmety
sklad učebníc
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
odborné drevárske predmety, náboženská výchova
garant Biblickej olympiády
Ing. Roman KUCHARÍK
odborné poľnohospodárske predmety
Ing. Štefan VALÁPKA
odborné strojárske a predmety
predseda PK odborných predmetov strojárskych a drevárskych, sklad učebníc v budove na Piešťanskej ulici