eTwinning_hlavne

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných."

Čo je eTwinning?

,,e“ – skratka pre elektronický, ,,twinning“ – znamená partnerstvo. Je to teda portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám v Európe na diaľku a vytváranie spoločných aktivít s partnermi.

Čo prináša eTwinning ?

eTwinning využíva  experimentovanie s novými učebnými metódami, s novými komunikačnými nástrojmi a technológiami – spoluprácu na diaľku a porovnanie svojej školy so svetom.

Je to nový spôsob učenia tradičného obsahu interaktívnym spôsobom, úzko prepojeným so životom a realitou. V procese realizácie eTwinning projektu sa učenie stáva ľahším – je to zároveň vysoká motivácia pre žiakov, pretože učenie sa cudzích jazykov touto formou je zábavné a prístupnejšie.

Prečo sa zapojiť do eTwinningu ?

Zapojenie sa do eTwinningu je prínosom aj pre profesionálny rast žiakov i pedagógov. Projekty sa realizujú v bezpečnom elektronickom prostredí (eSafety) pre každého účastníka zapojeného do partnerstva. Zabezpečia zábavu v triede, spokojných žiakov, ktorí sa chcú vzdelávať i uznanie práce učiteľa. Čo viac by sme chceli, však?

Podľa J. A. Komenského začiatkom a koncom snaženia pedagóga je cesta a neúnavný proces:

„Hľadať a nachádzať spôsob,
podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili,
aby bolo v školách  menej nechutí, zhonu a márnej práce,
no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu.“


Mgr. Janka Štyriaková
koordinátor eTwinning projektov