Pedagogický zbor - odborný výcvik

majstri

13 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje e-mail
Ing. Jozef CINTULA
majster OV - agromechanizátor, opravár
...
Bc. Oľga HRABOVSKÁ
majsterka OV - hotelová akadémia a hostinský, hostinská
...
Mgr. Miroslav HRČKA
hlavný majster OV - obchodný pracovník
...
Mgr. Denisa JANIČ KÁLIKOVÁ
predseda PK odborného výcviku, majsterka OV - obchodný pracovník
...
Bc. Kvetoslav KUČERA
majster OV - agromechnizátor, opravár a poľnohospodárska výroba
...
Mgr. Roman KRAJČOVIČ
majster OV - agromechanizátor, opravár a poľnohospodárska výroba
...
Mgr. Radka KYSELICOVÁ
majsterka OV - hostinský, hostinská, hotelová akadémia
...
Ing. Gréta PALKOVÁ, PhD.
zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie, koordinátor duálneho vzdelávania, odborné drevárske predmety
...
Bc. Rudolf PEČENKÁR
majster OV – stolár
...
Mgr. Simona PODOLANOVÁ
majsterka OV - hotelová akadémia a hostinský, hostinská
...
Ing. Ľubomír POLÁK
majster OV - agromechanizátor, opravár, autoopravár - mechanik a poľnohospodárska výroba
...
Ing. Vlasta SAMULOVÁ
majsterka OV - kaderník
...
Mgr. Gabriela ZAVACKÁ
majsterka OV - kaderník, odborné predmety odboru kaderník
...