logo_poskytujemeMedzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

V školskom roku 2017/2018 majú žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb prvý krát možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu – DofE. Stačí prijať výzvu v troch oblastiach (šport, talent, dobrovoľníctvo) a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj.

Hlavná podmienka zapojenia sa do programu je vek 14 až 24 rokov. Hlavné podmienky absolvovania sú:

  1. zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít v 3 oblastiach programu
  2. absolvovať dobrodružnú expedíciu
  3. splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.

Mladí ľudia sa do programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier DofE na Slovensku, medzi  ktoré sa zaradila aj naša škola. Tu účastníci programu získajú mentora, ktorý im pomôže v nastavení cieľa a poskytne im potrebnú podporu.

Program je možne realizovať na troch úrovniach (bronzová, strieborná a zlatá). Jednotlivé úrovne sa líšia v dĺžke a náročnosti. Na najnižšej úrovni musí program mladý človek realizovať aspoň 6 mesiacov a na najvyššej aspoň 18 mesiacov. Za dosiahnutie každej z úrovní je mladý človek ocenený a motivovaný k ďalšiemu rozvoju.

V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo tak, aby si splnili svoje ciele. „Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia alebo zaujímajú. Ide o prekonávanie vlastných limitov. Preto je výber na nich," Svojou vytrvalosťou a ochotu pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o prácu alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú Harvard, Oxford, či Cambridge.

Zapojiť sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu sa môžete už aj na našej škole. Stačí kontaktovať koordinátora programu DofE na škole  Ing. Danu Hradilekovú alebo vedúcu programu Mgr. Nadeždu Muthovú.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:

• Ing. Dana Hradileková – koordinátor, vedúci programu
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

• Mgr. Nadežda Muthová – vedúci programu
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

• Ing. Pavol Gestinger – vedúci programu
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

ZAPOJENIE SA DO PROGRAMU DofE

logo_zapajam

Ako postupovať, ak som sa rozhodol zapojiť do programu:


1. Vytlačte si a vyplňte motivačný list:
Prihláška a motivačný list

2. Dajte prečítať rodičom informačný list:
List rodičom

3. Vytlačte prvé 3 strany a dajte vyplniť rodičom "súhlas rodiča":
Súhlas rodiča

4. Pripravte si účastnícky poplatok (bronzová úroveň....24€, musí byť odoslaný do Národnej kancelárie DofE)

5. Zaregistrujte sa na stránke:
https://www.onlinerecordbook.org

a) Vyplňte jednotlivé políčka, mailom vám príde overovací mail.

b) Následne vám bude pridelený vedúci programu, ktorý musí schváliť vašu registráciu na ORB

c) Prineste vedúcemu programu:

1. motivačný list
2. súhlas rodiča (prvé 3 strany)
3. účastnícky poplatok (bronzová úroveň....24€)
4. prekonzultujte stanovené ciele s vedúcim programu
5. nájdite si mentora pre jednotllivé oblasti

 

…..A HURÁ DO VÝZVY!!!


ČLÁNKY

vizitka min foto_11