Domov Vyhľadať súbor Poslať súbor O úroveň vyššie
Kategória: Zmluvy
Stránka 1 z 18

 

Zmluva o prenájme telocvične č. 02/22/W-TE
Filesize 706.29 KB

Zmluva o prenájme telocvične č. 01/22/W-TE
Filesize 792.98 KB

Zmluva o prenájme telocvične č. 007/22/P-TV
Filesize 376.03 KB

Zmluva o prenájme telocvične č. 005/22/P-TV
Filesize 386.72 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2022/J-R - WERCHEM, spol. s r.o.
Filesize 563.43 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Penzión Žákovic
Filesize 1.27 MB

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. A01/2022/W-R - DAVITAL,s.r.o.
Filesize 870.43 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2022/P-R- MMM Personale,s.r.o.
Filesize 574.65 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/2022/P-R- SIENNA M.J., s.r.o.
Filesize 574.96 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2022/J-R- SIENNA M.J., s.r.o.
Filesize 579.05 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2022/J-R- UNIVERZÁL-Ondrejovič,s.r.o.
Filesize 498.78 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2022/P-R- JS8,s.r.o.
Filesize 660.8 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania DREVOEXPRES Lubina
Filesize 1.25 MB

Zmluva o prenájme telocvične č. 003/22/P-TV
Filesize 556.16 KB

Zmluva o prenájme telocvične č. 002/22/P-TV
Filesize 555.64 KB

Zmluva o prenájme telocvične č. 001/22/P-TV
Filesize 515.92 KB

Zmluva o zabezpečení stravovania - Gymnázium M.R.Š. NMnV
Filesize 471.08 KB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Rich Burgers NMn/V
Filesize 1.27 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Penzión na Mlyne Stará Turá
Filesize 1.27 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania_KAD_Opatovska
Filesize 1.26 MB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2022/J-R - INADEN, s.r.o.
Filesize 569 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2022/J-R - Welding-Tech, s.r.o.
Filesize 563.16 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2022/P-R - ART-Ex, s. r.o.
Filesize 565.81 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2022/P-R - ProVet spol. s r.o.
Filesize 388.99 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2022/P-R - Mesto NMnV
Filesize 501.14 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2022/J-R -Filip Juriš
Filesize 676.82 KB

Zmluva o prenájme so servisnými službami - RICOH Slovakia
Filesize 1.32 MB

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania_TESCO NMnV
Filesize 1.58 MB

Zmluva o prenájme nebytových priestorov na realizáciu vzdelávacích kurzov -K-03/2022 - Autoškola KMK,s.r.o.
Filesize 284.25 KB

Zmluva o prenájme nebytových priestorov na realizáciu vzdelávacích kurzov K-01/2022 -SAPA bezpečnostná agentúra
Filesize 287.81 KB

Z M L U V A č. R-09/2022/P-R - František JANKECH - JaKub
Filesize 567.07 KB

Z M L U V A č. R-08/2022/P-R - ALTER-NATIV COFFEE
Filesize 566.05 KB

Z M L U V A č. R/07/2022/P-R - Autoškola KMK,s.r.o.
Filesize 565.82 KB

Z M L U V A č. R/06/2022/P-R - KOMPAVA, spol. s r.o.
Filesize 659.38 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č 007/2020/J - Danex PlusTrade,s.r.o.
Filesize 469.24 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č 008/2020/J - RYO-RYLJAK
Filesize 465.39 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č 001/2020/J - ELAPP-
Filesize 465.9 KB

Z M L U V A č. R-05/2022/P-R - Patrik Tomčík
Filesize 661.21 KB

Z M L U V A č. R-04/2022/P-R - KLAMPTECH,s.r.o.
Filesize 835.73 KB

Zmluva o službách pri spracovaní registratúry - RNDr. Semaňáková - ARCHIVUJ S.A
Filesize 663.95 KB

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - RNDr. Semaňáková-ARCHIVUJ S.A
Filesize 1022.04 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov - PROGMA
Filesize 308.21 KB

Zmluva o prenájme priestorov na realizáciu vzdel. kurzov č. K-02/2022 -BM WORK AGENCY,s.r.o.
Filesize 293.64 KB

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 16/2022/P-R - Jozef Bellan
Filesize 676.8 KB

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestoov č. 20/2021/J-R - Univerzál-Ondrejovič,s.r.o.
Filesize 466.87 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2022/P-R - Zdenko Charvát
Filesize 563.63 KB

Z M L U V A č. R-03/2022/P-R
Filesize 566.37 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2022/P-R - DN Plus Trade,s.r.o.
Filesize 681.56 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2022/P-R - Rastislav Rybárik
Filesize 587.76 KB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2022/P-R - Hyperon,s.r.o.
Filesize 582.87 KB