Pedagogický zbor

komplet

43 Užívateľ(ia):

Titul, Meno, Priezvisko Funkcia, kontakt
Ing. Daniel ATALOVIČ
učiteľ odborných predmetov
...
PaedDr. Marta BEDNÁROVÁ
výchovná poradkyňa, učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Triedny učiteľ: III.FT
Mgr. Marcela BEDNÁROVÁ
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
...
PaedDr. Viktória BELIČKOVÁ
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Triedny učiteľ: I.ADW
Mgr. Anna ČIČALOVÁ
učiteľ, učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
...
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
učiteľ
...
Triedny učiteľ: II.CW
Ing. Jozef CINTULA
majster OV
...
Mgr. Silvia KUSENDOVÁ
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: II.ADW, IV.CW
Ing. Pavol GESTINGER
učiteľ odborných predmetov
...
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: I.FT
Bc. Oľga HRABOVSKÁ
majster OV
...
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: II.AW
Mgr. Miroslav HRČKA
majster OV
...
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: III.AW
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
riaditeľka Strednej odbornej školy Nové Mesto nad Váhom
...
Mgr. Denisa JANIČ KÁLIKOVÁ
majster OV
...
Bc. Kvetoslav KUČERA
majster OV
...
PaedDr. Marcela KONÁRIKOVÁ
učiteľ odborných predmetov
...
Mgr. Roman KRAJČOVIČ
majster OV
...
Ing. Roman KUCHARÍK
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: I.KT
Mgr. Radka KYSELICOVÁ
majster OV
...
Mgr. Eva MASÁROVÁ
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Triedny učiteľ: I.ET
Ing. Daniela MOCKOVÁ
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov
...
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: II.ET
Ing. Gréta PALKOVÁ, PhD.
zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie
...
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Triedny učiteľ: IV.AW
Bc. Rudolf PEČENKÁR
majster OV
...
Mgr. Simona PODOLANOVÁ
majster OV
...
Ing. Jana PODPEROVÁ
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: III.CW
Ing. Ľubomír POLÁK
majster OV
...
Ing. Jana POMAJBOVÁ
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: V.BW
Ing. Mgr. Ján RAGAN
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: IV.BW
Ing. Vlasta SAMULOVÁ
majster OV
...
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: III.ET
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: I.AW
Ing. Dušan SOLOVIC
učiteľ, učiteľ odborných predmetov
...
Mgr. Janka ŠTYRIAKOVÁ
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Triedny učiteľ: II.BW
Mgr. Filip TALLO
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Triedny učiteľ: I.CW
Ing. Elena TARANOVÁ
učiteľ odborných predmetov
...
Triedny učiteľ: I.BW
Mgr. Gabriela ZAVACKÁ
majster OV
...
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Triedny učiteľ: III.BW