Vedenie školy
5 Užívateľ(ia):

Portrét Titul, meno, priezvisko Funkcia, telefón, e-mail
Foto
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
riaditeľka Strednej odbornej školy Nové Mesto nad Váhom
Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
032/771 0708
...
Foto
Ing. Daniela MOCKOVÁ
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov
Weisseho 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
032/771 2212
...
Foto
PaedDr. Viktória BELIČKOVÁ
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov
Weisseho 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
032/771 2212
...
Foto
Ing. Gréta PALKOVÁ, PhD.
zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie
Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
032/771 2094/13
...
Foto
Ing. Elena PETERKOVÁ
ekonómka školy
Piešťanská 2262/80, 91501 Nové Mesto nad Váhom
032/771 2094/14
...