V školskom roku 2024 - 2025
ponúkame štúdium

Informačný leták

Študijný odbor s dĺžkou štúdia 5 rokov, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške aj výučný list:

6323 K   hotelová akadémia - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

 

Študijné odbory s dĺžkou štúdia 4 roky, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške:

6355M   služby v  cestovnom ruchu

6317M   obchodná akadémia

 

Študijný odbor s dĺžkou štúdia 4 roky, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške aj výučný list:

6442K   obchodný pracovník/obchodná pracovníčka - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

 

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 3 roky, absolventi získajú stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške aj výučný list:

6445H   kuchár/kuchárka - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

6456H   kaderník/kaderníčka

3355H   stolár/stolárka

2487H 01 autoopravár - mechanik/autoopravárka - mechanička - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

4524H   agromechanizátor, opravár/agromechanizátorka, opravárka - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

 

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 2 roky, absolventi získajú nižšie stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške:

4572F   poľnohospodárska výroba