V školskom roku 2023 - 2024
ponúkame štúdium

Informačný leták

Študijný odbor s dĺžkou štúdia 5 rokov, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške aj výučný list:

6323 K   hotelová akadémia - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

 

Študijné odbory s dĺžkou štúdia 4 roky, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške:

6324M   manažment regionálneho cestovného ruchu

6317M   obchodná akadémia

 

Študijný odbor s dĺžkou štúdia 4 roky, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške aj výučný list:

6442K   obchodný pracovník - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

 

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 3 roky, absolventi získajú stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške aj výučný list:

6489H   hostinský, hostinská - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

6456H   kaderník

3355H    stolár

2487H   autoopravár   01 mechanik - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

4524H   agromechanizátor, opravár - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

 

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 2 roky, absolventi získajú nižšie stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške:

4572F   poľnohospodárska výroba