V školskom roku 2020 - 2021 ponúkame štúdium

Študijný odbor s dĺžkou štúdia 5 rokov, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške aj výučný list:

6323 K   hotelová akadémia

 

Študijné odbory s dĺžkou štúdia 4 roky, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške:

6317 M   obchodná akadémia

 

Študijný odbor s dĺžkou štúdia 4 roky, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške aj výučný list:

6442 K   obchodný pracovník - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

 

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 3 roky, absolventi získajú stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške aj výučný list:

6489 H   hostinský, hostinská

6456 H   kaderník

3355 H    stolár

2487 H   autoopravár   01 mechanik - v tomto odbore je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania

4524 H   agromechanizátor, opravár

 

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 2 roky, absolventi získajú nižšie stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške:

4572 F   poľnohospodárska výroba