Predmetová komisia - odborné predmety ekonomické
9 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
Ing. Daniel ATALOVIČ
odborné ekonomické predmety, matematika
sklad učebníc
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
pokladníčka RZ
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
odborné ekonomické predmety
školský instagram a facebook, koordinátorka, vedúca, školiteľka a hodnotiteľka programu DOFE, zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
odborné ekonomické predmety
koordinátorka žiackého školského parlamentu, zabezpečovanie odbornej praxe odboru obchodná akadémia, garant Olympiády o EÚ
PaedDr. Marcela KONÁRIKOVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu
Ing. Jana PODPEROVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
Ing. Jana POMAJBOVÁ
odborné ekonomické predmety
kariérová poradkyňa, zabezpečovanie odbornej praxe odboru obchodná akadémia, evidencia uplatnenia absolventov
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
predseda PK ekonomiky, zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, garant súťaže SOČ, turisticko-poznávacie podujatia pre zamestnancov školy, garant finančnej gramotnosti v škole
Ing. Elena TARANOVÁ
odborné ekonomické predmety, administratíva a korešpondencia
školská knižnica