PSYCHOLÓG NA NAŠEJ ŠKOLE


Kto je náš školský psychológ ?

Mgr. Nikola Staníková je k dispozícii študentom, pedagógom a rodičom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. a osobne denne v čase od 7:30 do 14:30.

Kto je to psychológ ?

Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, mediátorom pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov, zrkadlom vzniknutých situácií a postojov, no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Teba/Vás ...

 

Psychológ nie je šaman, ani liečiteľ. Nevie čítať myšlienky, nepozná všetky riešenia na každý problém, nie je hodnotiaci ani súdiaci. Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah dôvery a z neho vyplývajúca mlčanlivosť psychológa.


Psychológ online

• prežívaš ťažké obdobie a cítiš, že na to sám nestačíš?
• trápi Ťa situácia v Tvojej rodine?
• si bez nálady a strácaš radosť zo života?
• ťažko sa Ti učí a trápia Ťa zlé známky?
• máš pocit, že učitelia sú k Tebe nespravodliví?
• nezapadol si do kolektívu a v triede sa necítiš dobre?
• ubližuje Ti niekto?
• možno Ti leží na srdci problém niekoho iného
• alebo trápi niečo celkom iné

Je normálne mať problém a potrebovať pomocnú ruku. Sme ľudia a potrebujeme jeden druhého.Na druhej strane je prirodzené, ak máš zábrany. Každý psychológ je viazaný mlčanlivosťou, preto sa môžeš naňho s dôverou obrátiť. Ak si však praješ ostať v úplnej anonymite, môžeš využiť INTERNETOVÚ PORADŇU. Stačí poslať svoju otázku či postreh na adresu:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.Čo robí psychológ na škole ?

Poslanie školskej psychológie a psychológa aj na našej škole je pomôcť :

• vytvárať atmosféru bez stresu, napätia a úzkosti,
• kreovať priateľské a partnerské vzťahy medzi študentmi a učiteľmi ako aj študentmi navzájom, založené na dôvere, opore, pomoci a kooperácii
• vytvárať priestor pre otvorenú a úprimnú komunikáciu celého systému školy
• riešiť problémy vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán
• zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny prostredníctvom vzájomnej kooperácie

Vo vzťahu k študentom pomáha riešiť problémy súvisiace s učením ( motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšky, nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia a všeobecného postoju k vzdelávaniu, poruchy učenia a i. ) a osobným životom ( problémy s adaptáciou pri nástupe na strednú školu, so začlenením sa do kolektívu, vzťahy s priateľmi, rodičmi, komunikačné ťažkosti a i.)

Pedagógom pomáha porozumieť študentom a ich problémom a potrebám. Spolupracuje pri voľbe vhodného prístupu k študentom s poruchami učenia, správania, nadaným študentom, hľadá spolu s pedagógom výchovné metódy pre lepšiu spoluprácu študenta a učiteľa a i. Zároveň sa snaží chráni osobnosť učiteľa pred psychickým vyčerpaním jeho osobnosti.

Psychológ školy je k dispozícii rodičom pri riešení aktuálnych ťažkostí dieťaťa, poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch.


LINKY:

Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/
Asociácia školských psychológov: http://www.aspsr.sk/
Drogový informačný portál: http://www.infodrogy.sk/
Prevencia šikanovania: http://www.sikana.eu/, http://www.prevenciasikanovania.sk/
Linka detskej istoty: http://www.unicef.sk/sk/ldi/telefonicka-ldi/
Pomoc obetiam násilia: http://www.pomocobetiam.sk/, http://www.i-psychologia.sk/