Predmetová komisia - odborný výcvik
13 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje
Ing. Jozef CINTULA
majster OV - agromechanizátor, opravár
Bc. Oľga HRABOVSKÁ
majsterka OV - hotelová akadémia a hostinský, hostinská
Mgr. Miroslav HRČKA
hlavný majster OV - obchodný pracovník
Mgr. Denisa JANIČ KÁLIKOVÁ
predseda PK odborného výcviku, majsterka OV - obchodný pracovník
Bc. Kvetoslav KUČERA
majster OV - agromechnizátor, opravár a poľnohospodárska výroba
Mgr. Roman KRAJČOVIČ
majster OV - agromechanizátor, opravár a poľnohospodárska výroba
Mgr. Radka KYSELICOVÁ
majsterka OV - hostinský, hostinská, hotelová akadémia
Ing. Gréta PALKOVÁ, PhD.
zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie, koordinátor duálneho vzdelávania, odborné drevárske predmety
Bc. Rudolf PEČENKÁR
majster OV – stolár
Mgr. Simona PODOLANOVÁ
majsterka OV - hotelová akadémia a hostinský, hostinská
Ing. Ľubomír POLÁK
majster OV - agromechanizátor, opravár, autoopravár - mechanik a poľnohospodárska výroba
Ing. Vlasta SAMULOVÁ
majsterka OV - kaderník
Mgr. Gabriela ZAVACKÁ
majsterka OV - kaderník, odborné predmety odboru kaderník