Stretnutia so skutočnými osobnosťami nášho verejného, kultúrneho, športového či  profesionálneho života je pre mladých ľudí nielen vítaným spestrením vyučovania, ale predovšetkým zaujímavou a inšpirujúcou osobnou skúsenosťou, ktorá ich motivuje k tomu, aby o svoj úspech  férovo bojovali.