Kariérový poradca

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

Kariérová poradkyňa: Ing. Jana Pomajbová

E-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Konzultácie pre žiakov každý deň počas veľkej prestávky, individuálne stretnutia po dohode po vyučovaní.

Hlavnou činnosťou kariérového poradenstva je pomáhať v zorientovaní sa žiakov, uchádzačov o vysokoškolské vzdelanie, uchádzačov o zamestnanie,  o najvhodnejšej voľbe s prihliadnutím na individuálne možnosti jednotlivých žiakov. Napomáhať v orientovaní sa žiakov našej školy, podľa aktuálnych, ale aj perspektívnych potrieb trhu práce.

Komunikácia:

- kariérový poradca – žiak,
- kariérový poradca – vedenie školy,
- kariérový poradca – spolupracujúce firmy,
- kariérový poradca a CPPPaP,
- kariérový poradca – rodičia,
- kariérový poradca – pracovník úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

 Uskutočňuje:

- individuálne aktivity – individuálne stretnutie s účastníkmi,
- skupinové aktivity – besedy, prednášky,
- hromadné aktivity – dni otvorených dverí, nábory.

Poskytuje:

- poradenstvo pre maturantov, ktorí majú záujem o štúdium na VŠ,
- informovanie žiakov o rôznych ponukách štúdia formou informačných materiálov,
- testovanie všeobecných študijných predpokladov a národných porovnávacích skúšok na VŠ – SCIO testovanie,
- zabezpečovanie prezentácií vysokých škôl, zamestnávateľov, ÚPSVaR a pod.
- poradenstvo pri výbere študijného/učebného odboru pre žiakov základných škôl.
- diagnostika profesijnej orientácie študentov - je určená študentom študijných odborov tretích ročníkov. Realizátorom diagnostiky je centrum pedagogicko-psychologického  poradenstva a prevencie Nové Mesto nad Váhom. Cieľom diagnostiky je prispieť  k lepšiemu sebapoznaniu mladých ľudí a pomôcť im pri výbere konkrétnej vysokej školy.

 

Prehľad VŠ:

www.zoznamskol.eu
www.portalvs.sk
www.vysokeskoly.cz
www.saia.sk

Zoznam pracovných ponúk:

www.istp.sk
www.profesia.sk
www.eures.sk
www.pracavonku.sk
www.vasaeuropa.sk

Časopis Kam po strednej:

https://www.narodnekariernecentrum.sk/casopis

Virtuálny Deň otvorených dverí:
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy