Junior Achievement FirmaPredmet Aplikovaná ekonómia je určený pre študentov tretieho ročníka obchodnej akadémie. Slovenským školám umožňuje jej výučbu nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Na našej škole sa vyučuje od školského roku 2002/2003. Nie je klasickým teoretickým predmetom, ide v ňom o praktickú realizáciu teoretických poznatkov v podmienkach trhovej ekonomiky. Jednou z častí aplikovanej ekonómie je aj študentská spoločnosť. Je to praktické ekonomické a podnikateľské cvičenie, ktoré uvádza do praxe ekonomickú teóriu z učebnice. Študenti spolu riešia rôzne reálne podnikateľské problémy. Konzultant im pomôže pochopiť, že vo svojom podniku sa stretáva a rieši rovnaké problémy. Študenti si v každom školskom roku založia novú študentskú spoločnosť, ktorá simuluje činnosť akciovej spoločnosti, reálne v nej podnikajú a koncom školského roka vykonajú jej likvidáciu. Študentská spoločnosť si vyžaduje využívanie podnikateľskej a ekonomickej teórie z predmetov podniková ekonomika, účtovníctvo, informatika, administratívne cvičenia, ekonomické cvičenia, marketing, manažment a pod. Spoločnosť posilňuje v študentoch vodcovské schopnosti, tímovú prácu a podporuje v nich zmysel pre zodpovednosť a tvorivosť.

Namiesto klasických učebníc študenti využívajú na hodinách Aplikovanej ekonómie k výučbe online učebnicu ekonómie, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Učebné texty pre študentov, ako aj možnosť samotestovania sa žiakov po každej kapitole, či testovanie centrálnym testom od učiteľa, riešenie otvorených otázok a úloh, ktoré sa nachádzajú priamo v učebnici na portáli, ponúka študentovi efektívnejšie pracovať so svojim časom.

Súčasťou programu Aplikovaná ekonómia sú súťaže, ktorých sa môžu študenti zúčastňovať, napr. Mladý líder, Veľtrhy študentských spoločnosti, Súťaž o najlepšiu www stránku študentskej spoločnosti, Banky v akcii a pod.


Ing. Jana Pomajbová

 

 

 

SÚHRNNÝ PREHĽAD ŠTUDENTSKÝCH SPOLOČNOSTÍ A ICH DOSIAHNUTÝCH ÚSPECHOV


ANEXX
Školský rok: 2002/2003
Vyučujúca: Ing. Marta Gašparová Trieda: 3.AW
Zúčastnení: Jana Poláčková, Ľubomíra Havlíková, Marek Hladký
Úspechy: účasť v súťaži o Najlepšiu www-stránku, účasť v súťaži Horúca téma roka 2003

BUTTERFLY
Školský rok: 2003/2004
Vyučujúca: Ing. Marta Gašparová
Trieda: 3.BW

ART3A
Školský rok: 2004/2005
Vyučujúca: Ing. Jana Pomajbová
Trieda: 3.AW
Zúčastnení: Miroslava Kurnická, Margaréta Kotlebová, Iveta Filáčková, Barbora Pastorková, Vladimíra Maráková, Mária Madová, Martina Vazovanová
Úspechy: účasť na Veľtrhu študentských spoločností v Banskej Bystrici, 3. miesto v krajskom kole súťaže Mladý líder – Margaréta Kotlebová, úspešné absolvovanie virtuálneho kurzu e-Ekonómia – Miroslava Kurnická, Mária Madová, Martina Vazovanová

Školský rok: 2004/2005
Vyučujúca: Ing. Marta Gašparová
Trieda: 3.BW
Zúčastnení: Monika Kochanová, Martina Bendová, Veronika Ovšáková
Úspechy: účasť v krajskom kole súťaže Mladý líder, úspešné absolvovanie virtuálneho kurzu e-ekonómia – Ovšáková Veronika

ARJED
Školský rok: 2005/2006
Vyučujúca: Ing. Jana Pomajbová
Trieda: 3.BW
Zúčastnení: Hilda Hargašová, Alena Jurišová, Lucia Okrucká, Zuzana Machajdíková
Úspechy: 3. miesto v krajskom kole Mladý líder - Hilda Hargašová, v celoslovenskom kole súťaže Veľtrhy študentských spoločností v Bratislave: 2. miesto v hodnotení študentskou porotou v kategórii „Najlepšia marketingová prezentácia“, 2. miesto v hodnotení verejnosťou v kategórii „Najlepšia marketingová prezentácia“

SMILE
Školský rok: 2006/2007
Vyučujúca: Ing. Jana Pomajbová
Trieda: 3.BW
Zúčastnení: Natália Černáková, Peter Kováč, Jana Dolníková, Linda Kosová, Monika Krištofová
Úspechy: 1. miesto v krajskom kole Mladý líder - Natália Černáková, v celoslovenskom kole súťaže Veľtrhy študentských spoločností:
1. miesto v hodnotení odbornou porotou v kategórii „Najlepšia marketingová prezentácia“,
1. miesto v hodnotení študentskou porotou v kategórii „Najlepšia marketingová prezentácia“,
2. miesto v hodnotení študentskou porotou v kategórii „Najlepší manažérsky tím“.

Domovská stránka spoločnosti: http://www.smile.tym.sk

BUTTERFLY
Školský rok: 2007/2008
Vyučujúca: Ing. Dana Hradileková
Trieda: 3.BW
Zučastnení: Veronika Kundová, Ivana Lobíková, Beáta Miháliková, Monika Krišková, Marika Mráziková
Úspechy: 3. miesto v krajskom kole Mladý líder, v celoslovenskom kole súťaže Veľtrhy študentských spoločností: 1.miesto v hodnotení odbornou porotou v kategórii „Najlepšia marketingová prezentácia“

STARS
Školský rok: 2008/2009
Vyučujúca: Ing. Jana Pomajbová
Trieda: 3.BW
Zúčastnení: Linda Hargašová, Zuzana Králiková, Lenka Mullerová, Klaudia Kaššová, Adriana Jurišová
Úspechy: 2. miesto v krajskom kole Mladý líder - Linda Hargašová, účasť v celoslovenskom kole súťaže Veľtrhy študentských spoločností

BLESK
Školský rok: 2009/2010
Vyučujúca: Ing. Jana Pomajbová
Trieda: 3.BW
Zúčastnení: Iveta Hašková, Silvia Mjartanová, Kristína Antalová, Marianna Michalcová, Martin Benovič, Tomáš Hlísta
Úspechy: účasť v celoslovenskom kole súťaže Veľtrhy študentských spoločností, účasť v súťaži o Najlepšiu www stránku, účasť v súťaži Mladý líder
Domovská stránka spooločnosti: http://www.bleskss.estranky.sk/

BUSINESS LION
Školský rok: 2010/2011
Trieda: 3.BW, 3.CW
Vyučujúca: Ing. Jana Pomajbová
Zúčastnení: Michaela Kmeťová, Róbert Petrilák, Tatiana Pokorná, Dominika Tuleková, Michaela Vranková a Alena Zbiňovcová
Úspechy: účasť v celoslovenskom kole súťaže Veľtrh študentských spoločností, 4. miesto v krajskom kole súťaže Mladý líder- Tatiana Pokorná
Domovská stránka spoločnosti: http://business-lion.webnode.sk

STREET
Školský rok: 2011/2012
Trieda: 3.BW, 3.CW
Vyučujúca: Ing. Luciana Hudcovicová
Zúčastnení: Martina Miklášová, Andrea Mrekajová, Dominika Pavlovičová, Lucia Sochorová, Simona Súrovská a Adriana Toráčová
Úspechy: účasť v celoslovenskom kole súťaže Veľtrh študentských spoločností
Domovská stránka spoločnosti: http://street-ss.webnode.sk

CANDY COMPANY

Školský rok: 2012/2013
Trieda: III.BW
Vyučujúca: Ing. Jana Pomajbová
Zúčastnení: Alžbeta Vavreková, Monika Durcová, Katarína Tóthová, Nikola Srnánková a Monika Staňáková
Úspechy: účasť v celoslovenskom kole súťaže Veľtrh študentských spoločností

 TANDEM

Školský rok: 2013/2014
Trieda: III.BW
Vyučujúca: Ing. Luciana Hudcovicová
Zúčastnení: Alexandra Svitková, Natália Remiašová, Dominika Ščevková, Kvetoslava Považská, Dominika Kusendová, Petra Gajdošíková a  Ivana Baranovičová
Úspechy: účasť v celoslovenskom kole súťaže Veľtrh študentských spoločností 

CHIC

Školský rok: 2014/2015
Trieda: III.BW
Vyučujúca: Ing. Dana Hradileková
Zúčastnení: Martina Vojtasová, Miriama Vojtasová, Peter Pisca, Jana Plešková, Monika Tarabová a Katarína Majerová 
Úspechy: účasť v celoslovenskom kole súťaže Veľtrh študentských spoločností 


AW3X 

Školský rok: 2015/2016
Trieda: III.BW
Vyučujúca: Ing. Luciana Hudcovicová
Zúčastnení: Lucia Margalová, Veronika Zámečníková, Frederika Valachová, Simona Tomišová, Eva Majtásová, Jana Struháriková, Richard Rigó
Úspechy: účasť v celoslovenskom kole súťaže  JA Veľtrh podnikateľských talentov 

ŠERP

Školský rok: 2016/2017
Trieda: III.AW
Vyučujúca: Ing. Jana Pomajbová
Zúčastnení: Natália Krčová, Klaudia Černá, Naďa Čavojská, Sabína Havierniková, Janka Zámečníková
Úspechy:
3. miesto v kategórii Finančné riadenie v celoštátnom kole súťaže  JA Veľtrh podnikateľských talentov
účasť v celoštátnom finále jednotlivcov JA Business Idea
4. miesto v celoštátnom finále Vedieť sa správne rozhodnúť a postup na odbornú konferenciu JA Mladý líder 2017 – Krčová Natália a Černá Klaudia
2. miesto v celoštátnej súťaži JA Social Innovation Camp – Krčová Natália
1. miesto v projekte ASPIRE

FOLKAW

Školský rok: 2017/2018
Trieda: III.AW
Vyučujúca: Ing. Dana Hradileková
Zúčastnení: Zuzana Berecová, Natália Jurišová, Simona Piskláková, Natália Zajíčková, Petra Želibapková
Úspechy: účasť v celoslovenskom kole súťaže Veľtrh podnikateľských talentov

AWEKO

Školský rok: 2018/2019
Trieda: III.AW
Vyučujúca: Ing. Luciana Hudcovicová
Zúčastnení: Barbora Kukučková, Lenka Černá, Adrián Gašparík, Natália Čamarová, Adriána Divincová
3. miesto kategórii IBM prezentácia na pódiu v celoštátnom kole súťaže  JA Veľtrh podnikateľských talentov

SQELLO

Školský rok: 2019/2020
Trieda: III.AW
Vyučujúca: Ing. Dana Hradileková
Zúčastnení: Kristína Piskláková, Denisa Galániová, Adriana Juráčková, Janka Krajčovicová a Karolína Tomková
Úspechy:
3. miesto v kategórii Avion marketingová prezentácia a 3. miesto v kategórii AT&T manažérsky tím v celoštátnom kole súťaže  JA Veľtrh podnikateľských talentov

UNIQUE

Školský rok: 2020/2021
Trieda: III.AW
Vyučujúca: Ing. Luciana Hudcovicová
Zúčastnení: Gabriela Tomašková, Dominika Kuníková, Terézia Michalcová, Veronika Majzelová a Timea Peterková
Úspechy:
2. miesto v kategórii Metlife female leadership v celoštátnom kole súťaže  JA Veľtrh podnikateľských talentov