RADA ŠKOLY


Rada školy pri SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom je iniciatívnym a poradne samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

 Členovia rady školy pri SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom:


 

Mgr. Ivana Sevaldová predseda rady školy pri SOŠ OaS, zástupca nepedagogických zamestnancov školy
Mgr. Dušan Bublavý zástupca zriaďovateľa
Ing. Jozef Trstenský zástupca zriaďovateľa
p. Michal Bartek zástupca zriaďovateľa
Ing. Martin Hošták, PhD. zástupca zriaďovateľa
  Ing. Vlasta Samulová   zástupca pedagogických zamestnancov školy
Ing. Ivana Šimovcová zástupca pedagogických zamestnancov školy
p. Zuzana Čechvalová zástupca rodičov
Bc. Andrea Nešťáková zástupca rodičov
p. Pavol Tikl zástupca rodičov
Nina Matušicová zástupca študentov školy