95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia

Jarné prázdniny 27. 02. - 03. 03. 2017, vyučovanie po prázdninách začína 06. 03. 2017 podľa rozvrhu párneho týždňa
Stretnutie členov ŽŠR, Trenčín, 06. 03. 2017
Účasť študentov III.AW v projekte Aspire, AT&T Bratislava, 07. 03. 2017
Animačný kurz pre študentov 3. ročníka - manažment regionálneho cestovného ruchu, 14. 03. 2017
Beseda pre žiakov 1. ročníka - prevencia proti užívaniu drog, 14. 03. 2017
EČ a PFIČ MS, budova školy na Weisseho ulici, 14. - 15. 03. 2017
Finančné vzdelávanie pre študentov 4. ročníka obchodnej akadémie, Nadácia Partners, 16. 03. 2017
Účasť študentov v obvodnom kole SOČ,...

Aktuality, novinky

Odborná exkurzia I.AW triedy

Odborná exkurzia I.AW triedy

sa uskutočnila 26. januára t.r. Zúčastnili sa jej obidva študijné odbory - obchodná akadémia i obchodný pracovník - v sprievode triednej učiteľky a vyučujúcej slovenčiny. Viacúrovňové tematické zameranie zážitkového dňa malo úspech u všetkých zúčastnených. Čakala...   >>>

23. 02. 2017

Expert geniality show

Expert geniality show

Dňa 1. decembra 2016 sa stretlo 25 expertov z našej školy v súťaži Expert geniality show, aby si overili svoje vedomosti v piatich kategóriách: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Do you speak English?, Mozgolamy a Góly, body, sekundy. V tomto školskom roku...   >>>

20. 02. 2017

JA SOCIAL INNOVATION CAMP

JA SOCIAL INNOVATION CAMP

Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko 9. februára 2017 zorganizovala v Bratislave v hoteli Bratislava celoslovenskú súťaž pre študentov stredných škôl pod názvom JA Social Innovation Camp. Prihláseniu do súťaže predchádzala registrácia študenta na platforme SIR a získanie certifikátu...   >>>

14. 02. 2017

Okresné kolo vo volejbale dievčat

Okresné kolo vo volejbale dievčat

Dňa 31. 01. 2017 sa v športovej hale v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat a chlapcov. Dievčenských tímov sa zúčastnili štyri družstvá - Gymnázium M.R. Štefánika, Bilingválne gymnázium, Stredná priemyselná škola a my Stredná...   >>>

02. 02. 2017

Študijné odbory

Online:  4