95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia

Okresné kolo súťaže žiakov SŠ - florbal, Nové Mesto nad Váhom, 14. a 15. 12. 2017
Odborná exkurzia - 3. ročník manažment regionálneho CR - účasť na odbornej konferencii KOCR Trenčín región na tému "Budúcnosť histórie - Ako funguje marketing na stredovekych hradoch?", 15. 12. 2017
Vianočná recepcia, 22. 12. 2017, 14:00 h

Aktuality, novinky

SLOVAK BARISTA CUP junior

SLOVAK BARISTA CUP junior

V piatok 8. 12. 2017 sa žiak piateho ročníka z odboru hotelová akadémia Denis Szekfü zúčastnil celoslovenského kola baristickej súťaže SLOVAK BARISTA CUP junior v Nitre. Jeho úlohou bolo pripraviť v časovom limite dve espressa, dve...   >>>

13. 12. 2017

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie, samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem...   >>>

13. 12. 2017

Literárna súťaž na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne

Literárna súťaž na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne

Pri príležitosti stého výročia narodenia sira Arthura Charlesa Clarka, britského vynálezcu a autora science fiction (najznámejšie jeho dielo je román 2001: Vesmírna odysea), vypísala Univerzitná knižnica A. Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Astronomickou pozorovateľňou...   >>>

11. 12. 2017

Návšteva vianočných trhov

Návšteva vianočných trhov

Dňa 1. 12. 2017 sa žiaci 2. a 4. ročníka, učebný odbor cukrár kuchár, zúčastnili odbornej exkurzie. Hneď pri výstupe z vlaku nás privítala zimná zasnežená Bratislava. V úvode exkurzie sme sa zastavili pri Prezidentskom paláci, ďalej sme...   >>>

11. 12. 2017

Študijné odbory

Online:  11