95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia

Jarné prázdniny - 19. - 23. 02. 2018
Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky - 13. - 15. 03. 2018
Animačný kurz pre žiakov 3. ročníka manažment reg. CR a hotelová akadémia, 13. 03. 2018
Účasť študentov v celoslovenskom kole matematickej súťaže Klokan, 19. 03. 2018
Krajské kolo súťaže Enersol SK, budova školy na Piešťanskej ulici, 20. 03. 2018
Účasť študentov 3. ročníka obchodnej akadémie v celoštátnom kole súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov, Bratislava, 21. 03. 2018
Účasť študentov 3. ročníka manažmentu regionálneho CR v celoštátnom kole súťaže Vitajte v našom regióne, Bratislava, 22. 03. 2018
Účasť...

Aktuality, novinky

Baristický kurz pre žiakov hotelovej akadémie

Baristický kurz pre žiakov hotelovej akadémie

V dňoch 12. – 14. februára 2018 žiaci II.HA absolvovali na našej škole baristický kurz. Kurz sa konal v spolupráci s agentúrou Škola baristu pod gesciou odborného garanta pána Stanislava Cibuľu. Počas troch dní sa oboznámili s pôvodom kávovníka, jeho...   >>>

16. 02. 2018

Študenti obchodnej akadémia navštívili finančné inštitúcie

Študenti obchodnej akadémia navštívili finančné inštitúcie

Dňa 31. 1. 2018 sa žiaci IV.AW triedy, študijného odboru obchodná akadémia, zúčastnili odbornej exkurzie do vrcholových inštitúcií finančného trhu v Bratislave. Prvou bola Národná banka Slovenska, kde sa študenti dozvedeli o histórii a jej význame v...   >>>

07. 02. 2018

Študenti gastro odborov na výstave Danubius Gastro 2018

Študenti gastro odborov na výstave Danubius Gastro 2018

Rovnako ako po minulé roky sa študenti gastro odborov hotelová akadémia a hostinský, hostinská dňa 26. 01. 2018 zúčastnili odbornej exkurzie na Medzinárodnom veľtrhu Danubius Gastro v priestoroch  Incheby v Bratislave. Študenti si mohli pozrieť širokú ponuku produktov...   >>>

05. 02. 2018

Carving kurz

Carving kurz

Dňa 31.01. 2018 v rámci predmetu cvičenia z technológie a stolovania absolvovali žiaci III.GW učebného odboru cukrár kuchár kurz vyrezávania z ovocia a zeleniny. Začiatky boli ťažké, o to väčšia bola motivácia. Niektoré výtvory sa sami autori rozhodli ekologicky zlikvidovať,...   >>>

31. 01. 2018

Študijné odbory

Online:  9