95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Druhé kolo prijímacích skúšok

Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že prijímame prihlášky do 2. kola prijímacieho konania v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore 6403L podnikanie v remeslách a službách - denná forma štúdia. Kritériá prijatia sú zhodné s 1. kolom.  Prihlášky treba poslať do 24. 08. 2016. Prijímacia skúška sa koná 25. 08. 2016 o 8:00 v budove školy na Weisseho ulici. Bližšie informácie v časti INFORMÁCIE - PRIJÍMACIE KONANIE - NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM.

Pripravované podujatia

Oslava 95. výročia školy, Mestské kultúrne stredisko, 27. 06. 2016, 11.00 hod.
Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníkov, 28. 06. 2016
Deň jazykov, 28. 06. 2016
Profesionálna diagnostika pre žiakov 3. ročníka, 28. 06. 2016
Slávnostné odovzdávanie vysvedčení, 30. 06. 2016
Poznávací výlet pre zamestnancov školy, Štúrovo - Budapešť, 01. - 03. 07. 2016
Letné prázdniny od 01. 07. 2016 

Aktuality, novinky

Koncoročný výlet II.AW

Koncoročný výlet II.AW

Záver školského roka sa spája s koncoročným výletom do Terchovej - srdca Malej Fatry, na ktorý sme sa veľmi tešili. 15. júna 2016 sme rýchlikom cestovali do Žiliny a odtiaľ autobusom do centra Terchovej. Veľa sme čítali o krásach...   >>>

24. 06. 2016

Škola v prírode - animácia v praxi

Škola v prírode - animácia v praxi

Počas našej povinnej dvojtýždňovej praxe sme sa zúčastnili školy v prírode ako animátorky voľného času pre deti vo veku od 7 do 10 rokov. Pracovali sme s deťmi zo základných škôl z Bratislavy a z Čár. Celkovo v škole v prírode bolo...   >>>

24. 06. 2016

HOLOKAUST A PODJAVORINSKÝ ODBOJ POČAS 2. SVETOVEJ VOJNY

HOLOKAUST A PODJAVORINSKÝ ODBOJ POČAS 2. SVETOVEJ VOJNY

„Keby ľudia a vládcovia vedeli, čo stratia vo vojne a ako málo toho získajú, neboli by vojny.“ To je výrok slávneho perzského filozofa, lekára, prírodovedca, politika a básnika Avicennu, ktorý žil začiatkom 11. storočia na Blízkom...   >>>

19. 06. 2016

Paráda 2016 v rytme brazílskej samby

Paráda 2016 v rytme brazílskej samby

Dňa 04. 06. 2016 sa konala na Zelenej vode „Paráda 2016“ – paralympijský deň pre malých a veľkých. Niesla sa v znamení nadchádzajúcich XV. Paralympijských hier, ktoré sa uskutočnia v brazílskom Riu v septembri tohto roku. Študenti našej školy, študijných...   >>>

19. 06. 2016

Študijné odbory

Online:  6