95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia

Odborná exkurzia žiakov 1. - 2. ročníka, Osvienčim, 04. 04. 2017
Účasť študentov 3. ročníka obchodnej akadémie v celoštátnom kole súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov, Košice, 05. 04. 2017
Účasť študentov v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, Trenčín, 06. 04. 2017
Zapojenie sa študentov ako dobrovoľníkov počas Dňa narcisov, 07. 04. 2017
Odborné školenie pre žiakov 1. ročníka odboru kaderník – vlasová kozmetika Framesi, Trenčianske Teplice, 07. 04. 2017
Účasť troch študentov v krajskom kole súťaže SOČ, Stará Turá, 07. 04. 2017
Účasť študentov odboru agromechanizátor, opravár v medzinárodnej súťaži žiakov poľnohospodárskych odborov "Hledáme mladé technické talenty", Uherský Brod, 07....

Aktuality, novinky

Trenčiansky pivný someliér

Trenčiansky pivný someliér

Dňa 22. marca 2017 sa žiak III.CW Lukáš Andel zúčastnil barmanskej súťaže Trenčiansky pivný someliér, ktorá sa konala v priestoroch školského závodu SOŠOaS v Trenčíne – Gastrocentre pod Brezinou. Bol to už piaty ročník tohto festivalu znalostí o pive...   >>>

29. 03. 2017

Úspech autoopravárov

Úspech autoopravárov

Enersol je medzinárodná súťaž, ktorá propaguje využívanie nových technológii v oblasti ekológie a zavádzaní nových technických riešení ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Pre konanie krajského kola vytvorili optimálne podmienky pre prezentáciu prác študentov organizátori našej školy. Práce študentov...   >>>

29. 03. 2017

Súťaž zručnosti

Súťaž zručnosti

Dňa 16. 3. 2017 sa konala na úseku praktického vyučovania súťaž zručnosti žiakov v učebnom odbore kaderník. Tento rok žiačky vytvárali účes na tému Disney princezná. Pri tvorbe účesov budúce kaderníčky preukázali svoju zručnosť, fantáziu a tvorivosť. Pri...   >>>

24. 03. 2017

Projekt Aspire

Projekt Aspire

Úlohou medzinárodného projektu Aspire je pomôcť mladým ľuďom ľahšie ukončiť strednú školu a pripraviť ich na úspešný štart v prvom zamestnaní. Projekt realizuje JA Slovensko v spolupráci s manažérmi spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia prostredníctvom workshopov na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností, riadiacich...   >>>

14. 03. 2017

Študijné odbory

Online:  11