95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí!

Záujemcom o štúdium na našej škole oznamujeme, že  Dni  otvorených dverí sa  budú konať v dňoch 23. a 24. novembra 2016 v priestoroch školy na Weisseho ulici v Novom Meste nad Váhom. Môžete nás navštíviť v stredu od 12.00 hod. do 17:30 hod. a vo štvrtok od 8.00 do 17:30 hod. Na Vaše otázky vám zodpovedne odpovie vedenie školy, tím učiteľov, majstrov odborného výcviku, výchovná poradkyňa, školská psychologička a študenti školy.
Ponuka Duálneho vzdelávania pre školský rok 2017 - 2018 sa nachádza v časti INFORMÁCIE - DUÁLNE VZDELÁVANIE.

Pripravované podujatia

Odborná exkurzia 2. a 3. ročník odboru manažment regionálneho CR,  región Nového Mesta nad Váhom a okolie, 26. 10. 2016
Okresné kolo súťaže v bedmintone žiakov SŠ, 27. 10. 2016, Nové Mesto nad Váhom
Vyhodnotenie profesionálnej diagnostiky vo 4. ročníkoch, zamestnanci CPPPaP, 02. 11. 2016
Účasť na prezentácii činnosti a tvorivosti stredných škôl pre žiakov základných škôl na Myjave, 09. 11. 2016
Účasť študentov JA Firmy (3. ročník odboru obchodná akadémia) v súťaži JA Citi International Innovation Camp, 09. novembra 2016, Holiday Inn Bratislava
Účasť študentov cvičnej firmy Timea (4. ročník odboru manažment regionálneho cestovného ruchu) v súťaži cvičných firiem na...

Aktuality, novinky

Deň finančného spotrebiteľa v Národnej banke SR

Deň finančného spotrebiteľa v Národnej banke SR

V dňoch 12. – 14. 10. 2016 zorganizovala Národná banka Slovenska po prvýkrát pre verejnosť „Dni finančného spotrebiteľa“ v priestoroch NBS v Bratislave. V rámci týchto dní boli pripravené prednášky a diskusie na aktuálnu spotrebiteľskú tému  pre žiakov ZŠ a SŠ,...   >>>

14. 10. 2016

GREEN DAY 2016

GREEN  DAY 2016

Všetci potrebujeme k svojmu životu zdravé a kvalitné životné prostredie. K tejto téme pripravili viaceré neziskové organizácie dňa 30. septembra 2016 „zelené podujatie“ s názvom Green Day v nákupnom centre Avion v Bratislave. Žiaci našej školy, triedy III.CW (študijný odbor čašník, servírka...   >>>

12. 10. 2016

Spoznávame Piešťany.

Spoznávame Piešťany.

Prvá exkurzia študentov II.AW triedy, študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, viedla do kúpeľného mesta Piešťany. Nádherné mesto preslávilo nielen meno pána Wintera, zakladateľa týchto svetoznámych kúpeľov, ale aj slávne osobnosti z oblasti kultúry, športu, či...   >>>

11. 10. 2016

Najkrajšia torta Slovenska 2016.

Najkrajšia torta Slovenska 2016.

Dňa 06. 10. 2016 sa žiačky našej školy Nikoleta Pospiechová a Nikola Kraľovičová zo IV.CK triedy, učebný odbor 2977 H cukrár kuchár, zúčastnili celoslovenského kola súťaže „Najkrajšia torta Slovenska 2016“. Súťaž organizoval Klub cukrárov SZKC pod...   >>>

11. 10. 2016

Študijné odbory

Online:  10