95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

.... a je tu čas letných dovoleniek a školských prázdnin

Využime nasledujúce dni predovšetkým na oddych,  načerpanie nových síl a dobrej energie, ale aj, verme, na nové zážitky a jedinečné príležitosti, ktoré nielen potešia, ale budú i povzbudením do ďalšej práce v novom školskom roku 2017 – 2018.

Aktuality, novinky

Študentky obchodnej akadémie získali Certifikát podnikateľských zručností

Študentky obchodnej akadémie získali Certifikát podnikateľských zručností

Entrepreneurial Skills Pass - ESP je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov stredných škôl. Študenti prostredníctvom reálnej podnikateľskej skúsenosti získajú potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie na to, aby si dokázali založiť svoj vlastný podnik alebo vedeli,...   >>>

07. 07. 2017

Kariérové poradenstvo v spolupráci s CPPPaP

Kariérové poradenstvo v spolupráci s CPPPaP

Pre študentov tretieho ročníka študijných odborov sme zorganizovali 28. júna 2017 kariérové poradenstvo. Profesijnú diagnostiku prišla z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Novom Meste nad Váhom vykonať pani riaditeľka Mgr. Kĺbiková so svojou kolegyňou. Profesijnej diagnostiky sa zúčastnilo...   >>>

06. 07. 2017

Koncoročný výlet Lednice

Koncoročný výlet Lednice

Na našej škole je zvykom, že na konci školského roka nie sú odmenení len žiaci, ale aj učitelia a nepedagogickí pracovníci školy. Tou odmenou je koncoročný výlet, ktorý sa stal tradíciou a patrí k záveru školského roka. V tomto...   >>>

06. 07. 2017

Slávnostné ukončenie školského roka

Slávnostné ukončenie školského roka

sme absolvovali 30. júna v uvoľnenej a priateľskej nálade. Tradične, pred ôsmou hodinou rannou, sme sa zišli na školskom dvore a vypočuli si príhovor riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša, PhD. Po štátnej hymne sa všetkým...   >>>

06. 07. 2017

Študijné odbory

Online:  4