95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Pripravované podujatia

Školský výlet triedy I.AW, Trenčiansky hrad, 26. 06. 2017
Školský výlet triedy III.GT, Pezinok, 26. 06. 2017
Školský výlet tried II.AW, III.CW, I.ADW, Praha, 26. – 27. 06. 2017
Deň výchovno-vzdelávacích aktivít, 27. - 28. 06. 2017
Slávnostné odovzdávanie vysvedčení, 30. 06. 2017
Vyhodnotenie súťaže Najlepší študent v školskom roku 2016/2017
POZNÁVACÍ VÝLET PRE ZAMESTNANCOV ŠKOLY, Valtice a okolie, ČR, 30. 06. - 02. 07. 2017
Letné prázdniny od 01. 07. 2017 do 31. 08. 2017

Aktuality, novinky

Matematický klokan – vyhodnotenie súťaže

Matematický klokan – vyhodnotenie súťaže

Súťaž Matematický klokan sa uskutočnila 20. marca 2017 a zúčastnilo sa jej 20 žiakov našej školy, ktorí reprezentovali školu v dvoch kategóriách KadetO12 a JuniorO34. V kategórii KadetO12 súťažilo celkovo 2976 žiakov stredných škôl a v kategórii JuniorO34 1885 žiakov. Najlepšie...   >>>

14. 06. 2017

Maturitné vysvedčenia sú už v rukách absolventov

Maturitné vysvedčenia sú už v rukách absolventov

Po náročných dňoch príprav a po absolvovaní maturitnej skúšky sa študenti končiacich ročníkov dňa 25. mája 2017 zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení. Všetci úspešní absolventi si z rúk predsedníčky školskej maturitnej komisie PaedDr. Márie Kubovicovej prevzali...   >>>

14. 06. 2017

Obchodná akadémia v celoštátnom finále súťaže

Obchodná akadémia v celoštátnom finále súťaže

Študenti tretieho ročníka obchodnej akadémie sa vzdelávajú v Etike v podnikaní v rámci aplikovanej ekonómie ako nadstavbovom programe, ktorý pre stredné školy organizuje nezisková organizácia JA Slovensko. V tomto školskom roku sme sa prvýkrát zapojili aj do tohto...   >>>

13. 06. 2017

Naši animátori na Paráde 2017

Naši animátori na Paráde 2017

Tohoročná Paráda 2017 – paralympijský deň pre malých a veľkých sa niesla v štýle kórejskej vlny. Dňa 3. 6. 2017 sa na Zelenej Vode konal 8. ročník Parády. Opäť bol plný športových hier, zaujímavých súťaží, hudby, stretnutí so...   >>>

12. 06. 2017

Študijné odbory

Online:  3