95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Všetci sme si vydýchli, ďalší školský rok je za nami

Milí študenti, prajeme Vám počas letných prázdninových dní nielen načerpanie nových síl a pozitívnej energie, ale aj veľa radostných zážitkov, z ktorých budú pekné spomienky. Do skorého videnia, priatelia...

Druhé kolo prijímacích skúšok

Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že prijímame prihlášky do 2. kola prijímacieho konania v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore 6403L podnikanie v remeslách a službách - denná forma štúdia. Kritériá prijatia sú zhodné s 1. kolom.  Prihlášky treba poslať do 24. 08. 2016. Prijímacia skúška sa koná 25. 08. 2016 o 8:00 v budove školy na Weisseho ulici. Bližšie informácie v časti INFORMÁCIE - PRIJÍMACIE KONANIE - NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM.

Aktuality, novinky

Tradičný koncoročný výlet zamestnancov školy

Tradičný koncoročný výlet zamestnancov školy

Odmenou za celoročnú prácu pedagógov a ostatných zamestnancov školy bol poznávací zájazd Štúrovo – Budapešť - Komárno v dňoch 1. 7. – 3. 7. 2016. V piatok 1. 7. 2016 sme sa „vydali“ na cestu do Štúrova. Prvou zastávkou...   >>>

09. 07. 2016

Koniec školského roka

Koniec školského roka

Posledný deň pred začiatkom letných prázdnin sa niesol v príjemnej atmosfére mnohých očakávaní. Žiaci, študenti aj ich pedagógovia si na školskom dvore po štátnej hymne vypočuli príhovor riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša, PhD. Riaditeľ školy zhodnotil...   >>>

04. 07. 2016

Oslávili sme 95 rokov svojej existencie

Oslávili sme 95 rokov svojej existencie

V novomestskom kultúrnom stredisku sa 27. júna t.r. konala obzvlášť významná spoločenská udalosť. Významná z hľadiska školy ako takej, ale aj z hľadiska mesta, regiónu, kraja, štátu. Dožiť sa 95-ťky v kontexte so stále zložitejšou realitou,...   >>>

04. 07. 2016

Slávnostná rozlúčka

Slávnostná rozlúčka

Dňa 10. 6. 2016 sa v priestoroch sobášnej miestnosti na našej škole konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení úspešných absolventov tried IV.AW, IV.BW, IV.CW a II.ADW. Z rúk riaditeľa školy, predsedníčky školskej maturitnej komisie a triednych učiteľov si prevzalo maturitné...   >>>

04. 07. 2016

Študijné odbory

Online:  4