95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 25. januára 2017 o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia v kmeňových triedach žiakov v budovách školy na Weisseho a Piešťanskej ulici.

Opravný a náhradný termín maturitnej skúšky

Opravný a náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky sa bude konať dňa 7. februára 2017 v budove školy na Weisseho ulici so začiatkom o 8:00 hod.

Pripravované podujatia

Polročná klasifikačná porada, 24. 01. 2017
Rodičovské združenie, 25. 01. 2017 o 16:00 h v kmeňových učebniach žiakov
Odborná exkurzia pre 4. ročník manažment regionálneho CR, čašník servírka a 2. a 3. ročník hostinský, hostinská - medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, POĽOVNÍCTVO A ODDYCH a WELLNESS A FITNESS, Bratislava, 27. 01. 2017
Odovzdávanie výpisov z vysvedčení, 31. 01. 2017
Odborná exkurzia pre IV.AW - divadelné predstavenie Madame Bovary, Bratislava, 02.02. 2017
Polročné prázdniny, 03. 02. 2017
Náhradná o opravná MS, 07. 02. 2017
Odborná exkurzia pre I.AW - divadelné predstavenie Jane Eyrová, Bratislava, 09.02....

Aktuality, novinky

Obsluha na „Javorine“

Obsluha na „Javorine“

Dňa 15. januára 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku Nové Mesto nad Váhom poriadal Klub podjavorinských rodákov v Bratislave a Občianske združenie Javor v Novom Meste nad Váhom slávnosť podjavorinských rodákov „Javorina, Javorina“. Pri tejto príležitosti sme pripravovali catering, kde...   >>>

17. 01. 2017

Jubilejné dvadsiate predvianočné stretnutie

Jubilejné dvadsiate predvianočné stretnutie

zamestnancov, bývalých kolegov a pozvaných hostí malo všetky ingrediencie osobnej, veľmi priateľskej tradície, ktorá v prítomnej chvíli dá na chvíľu každému zabudnúť na bežné starosti a plynúci čas. Vianočná recepcia, ktorá sa v našich priestoroch...   >>>

03. 01. 2017

VIANOCE VO SVETOVEJ GASTRONÓMII

VIANOCE VO SVETOVEJ GASTRONÓMII

Predvianočný čas patrí k najkrajším obdobiam pre všetkých ľudí na celom svete. Je spojený s prípravami na Vianoce, medzi ktoré neodmysliteľne patrí pečenie vianočného pečiva, výzdoba domácností, ozdobovanie vianočného stromčeka a príprava darčekov pre svojich blízkych. Žiaci 2. a 3. ročníka...   >>>

19. 12. 2016

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ POZDRAV

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ POZDRAV

Blížiacu sa vianočnú atmosféru aj v tomto školskom roku umocnila súťaž študentov o NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ POZDRAV, ktorá sa konala v mesiacoch november – december. Naši študenti ukázali, že majú výtvarné a estetické cítenie i chuť vytvoriť niečo pekné a zaujímavé. Všetky pohľadnice...   >>>

19. 12. 2016

Študijné odbory

Online:  11