90 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 24 000 absolventov a 350 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Druhé kolo prijímacích skúšok

Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že prijímame prihlášky do 2. kola prijímacieho konania. Podmienkou vystavenia prihlášky je, že žiak nie je prijatý na žiadnu strednú školu v 1. kole prijímacieho konania. Kritériá prijatia sú zhodné s 1. kolom.  Prijímacia skúška sa koná 21. 06. 2016 o 8:00 v budove školy na Weisseho ulici. Voľné miesta sú v trojročných učebných odboroch stolár a záhradník.

Nadstavbové štúdium dennou aj večernou formou

V školskom roku 2016/2017 otvárame nadstavbové štúdium v odboroch 6403 L podnikanie v remeslách a službách a 6421 L spoločné stravovanie nielen dennou ale aj externou – večernou formou (podľa záujmu). Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie. Prihlášky na štúdium sa podávajú do 31. mája 2016. Bližšie informácie v časti INFORMÁCIE – PRIJÍMACIE KONANIE.

Súťaž s firmou ESET

V spolupráci s firmou ESET, tvorcom antivírusových, antispyware a bezpečnostných riešení sme vytvorili krátky dotazník. Ak ho vyplníte, môžete vyhrať ESET Smart Security, komplexný balík pre internetovú bezpečnosť pre Windows, alebo nový telefón Huawei Honor 6+ v záverečnom zlosovaní.

Pripravované podujatia

Odborná exkurzia študentov 2. ročníka - Múzeum holokaustu Sereď, 30. 05. 2016
Účelové cvičenie pre študentov 2. ročníka, 31. 05. 2016
Odborná exkurzia 2.AW, NBS Slovenska, historická Bratislava, 01. 06. 2016
Koncoročná klasifikačná porada pre žiakov končiacich tried učebných odborov, 02. 06. 2016
Praktická účasť študentov odboru manažment regionálneho CR pri organizovaní MDD 04. - 05. 06. 2016 v Parku miniatúr, Podolie
Praktická účasť študentov odboru manažment regionálneho CR pri organizovaní Parády na Zelenej vode, 04. 06. 2016
Ústna časť maturitnej skúšky, 06. -  10. 06. 2016
Ako po skončení SŠ - prezentácia ÚPSVaR pre absolventov učebných odborov,...

Aktuality, novinky

Krásny zážitok z Bratislavy

Krásny zážitok z Bratislavy

27. apríla 2016 sa trieda II.AW zúčastnila odbornej exkurzie v Bratislave. Prvou zastávkou bol majestátny hrad týčiaci sa nad riekou Dunaj, ktorý sme si mohli prehliadnuť v niekoľkých expozíciách. Úžasným zážitkom bol výhľad z veže hradu na rieku...   >>>

11. 05. 2016

Top turistická destinácia regiónu

Top turistická destinácia regiónu

Už niekoľko rokov sa naša škola zúčastňuje súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR TOP turistická destinácia regiónu. V tomto školskom roku nás reprezentovali študentky 3. ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu Eva Kaproliová a Miroslava...   >>>

05. 05. 2016

Výstava Mladý tvorca 2016

Výstava Mladý tvorca 2016

Už 24. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca sa uskutočnil v dňoch 26. 04. – 28. 04. 2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Zúčastnilo sa ho 125 stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania zo...   >>>

04. 05. 2016

Majstrovstvá Slovenska Men´s Physique

Majstrovstvá Slovenska  Men´s Physique

16. apríla 2016 sa v Okruhovom dome armády v Trenčíne uskutočnili  Majstrovstvá Slovenska v kulturistike, klasickej kulturistike juniorov a atraktívne zápolenie  men´s physique a fitness juniorov. Juniorky  súťažili v kategóriách fitness, bodyfitness a fitness bikini. V tomto roku nastal boom...   >>>

04. 05. 2016

Študijné odbory

Online:  10