100 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

Vážení rodičia, vážená podnikateľská obec, milí naši bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy, obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť tohto inštitútu a poukázali našej strednej odbornej škole Vaše 2 percentá. Tieto finančné prostriedky budú zmysluplne a adresne využité pre dobro tých, ktorí sú našou budúcnosťou. Potrebné tlačivá a ďalšie informácie v časti INFORMÁCIE – PRE RODIČOV.

Ponuka štúdia na školský rok 2024/2025

Vážení záujemcovia o štúdium, sprístupnili sme pre Vás informácie ohľadne štúdia v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktoré budeme otvárať v školskom roku 2024/2025. EDUID našej školy je 100003711.
Počet prijímaných žiakov a termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025
Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025
Informačný leták
Prezentácia o škole
Video o škole
Učebné plány jednotlivých odborov
Duálne vzdelávanie 

ISIC

Dôležité oznamy pre držiteľov ISIC kariet nájdete TU .

Aktuality, novinky

Školské kolo SOČ

Školské kolo SOČ

Dňa 14. 2. 2024 práve na Valentína prebiehalo na našej škole školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže bolo prihlásených 5 prác z odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu. Súťažiaci súťažili v 3. odboroch – voľný...   >>>

16. 02. 2024

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 09. 02. 2024 sa na bilingválnom  Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, na ktorom sa naša škola zúčastnila po prvýkrát vo svojej histórii. Školu reprezentovala žiačka Emma Schmidbauerová z II.BW (hotelová...   >>>

16. 02. 2024

Škola neustále inovuje

Škola neustále inovuje

Aj v školskom roku 2023/2024 škola neustále zlepšuje materiálne vybavenie odborných učební. V tomto roku škola zabezpečila nové sporáky pre študentov na stredisku praktického vyučovania. Žiaci navštevujúci odbor hotelová akadémia a hostinský, hostinská, tak môžu nadobúdať...   >>>

14. 02. 2024

Významné ocenenie našej agráčky Aďky

Významné ocenenie našej agráčky Aďky

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravila v školskom roku 2023/2024 IV. ročník súťažno – vzdelávacej aktivity „PODPOR SVOJ ODBOR“. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom krátkych...   >>>

14. 02. 2024

Hoteláci sa poďakovali rodičom formou banketu

Hoteláci sa poďakovali rodičom formou banketu

Súčasťou odborného vzdelávania v odbore hotelová akadémia je i organizovanie rôznych slávnostných príležitostí. Je už tradíciou, že žiaci počas piatich rokov štúdia zrealizujú banket pre svojich rodičov a pozvaných hostí, kde predvedú svoje zručnosti a skúsenosti nadobudnuté...   >>>

14. 02. 2024

Naše Milionárky v Generácii €uro

Naše Milionárky v Generácii €uro

Študenti našej školy sa každoročne zapájajú do celoslovenskej súťaže Generácia €uro, ktorú realizuje NBS v spolupráci s ECB. Tento školský rok prebieha už 13.ročník tejto súťaže, v ktorom nás reprezentuje tím Milionárky, zložený zo študentiek IV.AW, študijného odboru...   >>>

12. 02. 2024

RE-POWER YOUR FUTURE - nezabudnuteľná konferencia

RE-POWER YOUR FUTURE - nezabudnuteľná konferencia

V dňoch 7. – 8. februára 2024 sa konala v Žiline konferencia Re-power Your Future, usporiadaná neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko. Konferencia, plná zaujímavých prednášok, prezentácií, panelových diskusií, rozhovorov a workshopov viac ako 20 spíkrov, bola určená pre...   >>>

12. 02. 2024

Technická olympiáda opäť na našej škole

Technická olympiáda opäť na našej škole

Teší nás, že aj 14. ročník krajského kola Technickej olympiády pre Trenčiansky kraj sa konal na našej škole. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže v Bratislave. Naša...   >>>

10. 02. 2024

Študijné odbory

Online:  41