Pedagogický zbor - odborné predmety

foto_zam

18 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti, e-mail
Ing. Daniel ATALOVIČ
odborné ekonomické predmety
sklad učebníc
...
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
pokladníčka RZ
...
Ing. Pavol GESTINGER
informatika
predseda PK informatiky a prírodovedných predmetov, správca počítačovej siete, správca informačného systému aScAgenda, správca www stránky školy, multimediálny archív školy, program DOFE - školiteľ a hodnotiteľ
...
Ing. Ján HARGAŠ, PhD., MBA
informatika
riaditeľ školy
...
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
odborné drevárske predmety, náboženská výchova
predseda PK odborných predmetov strojárskych a drevárskych, garant Biblickej olympiády
...
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
odborné ekonomické predmety
registrácia kultúrnych preukazov, koordinátorka, vedúca, školiteľka a hodnotiteľka programu DOFE, zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
...
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
odborné ekonomické predmety
koordinátor žiackej školskej rady, zabezpečovanie odbornej praxe odboru obchodná akadémia, garant Olympiády o EÚ
...
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, školská knižnica, instagram školy
...
Ing. Roman KUCHARÍK
odborné poľnohospodárske predmety
...
Ing. Daniela MOCKOVÁ
informatika
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov, aktualizácia www stránky školy
...
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
chémia, biológia, odborné predmety odboru kaderník a obchodný pracovník
koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, program DOFE - vedúca
...
Ing. Jana PODPEROVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
...
Ing. Jana POMAJBOVÁ
odborné ekonomické predmety
kariérová poradkyňa, zabezpečovanie odbornej praxe odboru obchodná akadémia, evidencia uplatnenia absolventov, registrácia ISIC a ITIC kariet
...
Ing. Mgr. Ján RAGAN
odborné gastronomické predmety, právna náuka
predseda PK gastronómie a služieb, garant súťaží a kurzov v odbore hotelová akadémia
...
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
odborné gastronomické predmety
...
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
predseda PK ekonomiky, zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, garant súťaže SOČ, turisticko-poznávacie podujatia pre zamestnancov školy, garant finančnej gramotnosti v škole
...
Ing. Elena TARANOVÁ
odborné ekonomické predmety, administratíva a korešpondencia
...
Ing. Štefan VALÁPKA
odborné strojárske a predmety
sklad učebníc v budove na Piešťanskej ulici
...