TH pracovníci - administratívny úsek
10 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Funkcia
Bc. Gabriela BRESTOVSKÁ
sekretárka riaditeľa školy, t.č. materská dovolenka
Zuzana DONKOVÁ
sekretárka riaditeľa školy
Ing. Mária JŮZLOVÁ
referent ekonomických činností
Natália KUKUČOVÁ
referent ekonomických činností, t.č. materská dovolenka
Helena LIPTÁKOVÁ
mzdy, personalistika
Miroslava MIKULOVÁ
správa hospodárskej budovy
Ing. Elena PETERKOVÁ
ekonómka školy
Mgr. Ivana SEVALDOVÁ
správa budov
Lenka SIKOVÁ
referent ekonomických činností
Iveta ŠTEFEKOVÁ
účtovníčka