TH pracovníci - administratívny úsek
8 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Funkcia
Zuzana DONKOVÁ
sekretárka riaditeľky školy
Ing. Mária JŮZLOVÁ
referent ekonomických činností
Miroslava MIKULOVÁ
správa hospodárskej budovy
Vladimíra MOJŽIŠOVÁ
mzdy, personalistika
Ing. Elena PETERKOVÁ
ekonómka školy
Mgr. Ivana SEVALDOVÁ
správa budov
Erika STACHOVÁ
referent ekonomických činností
Iveta ŠTEFEKOVÁ
účtovníčka