Zo života školy
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
prev
next

Stolári sa pripravili na vianočný čas

News image

December 2022

Udržateľnosť v praxi

News image

December 2022

Formujeme správny vzťah študentov k peniazom

News image

November 2022

Exkurzia vo výrobnom podniku Marlenka

News image

November 2022

Imatrikulácia 2022

News image

November 2022

Absolvovali sme „FiNNkvíz“

News image

November 2022

Exkurzia tretiakov stolárov

News image

November 2022

Naša bývala absolventka si plní sny o cestovaní

News image

November 2022

Projekt Krokus

News image

November 2022

Kompletný Shakespeare „zhltnutý“ za 120 minút

News image

November 2022

Prednáška na tému Obchodovanie s ľuďmi

News image

November 2022

Naša škola hostiteľom školenia JA Slovenska

News image

November 2022

Záložka do knihy spája slovenské školy

News image

November 2022

Spolupráca, ktorá inšpirovala všetkých zúčastnených

News image

November 2022

Kaderníčky absolvovali produktové školenie firmy Vitalitys

News image

Október 2022

Školské kolo Skills Slovakia - Gastro Junior

News image

Október 2022

Kaderníčky navštívili výstavu Interbeauty

News image

Október 2022

Simulované župné a komunálne voľby

News image

Október 2022

Odborná exkurzia v hoteli Thermia Palace

News image

Október 2022

Kariérové poradenstvo budúcim absolventom

News image

Október 2022

Výlet pre najlepšie triedy 2021/2022

News image

Október 2022

Erasmus Day na našej škole

News image

Október 2022

Vzorne sme reprezentovali našu školu

News image

Október 2022

Na výstave Stredoškolák - Hrdina remesla sme boli úspešní

News image

Október 2022

Ocenenie Ing. Valápku

News image

Október 2022

Odmena vo forme teambuildingu JA Mladý líder

News image

Október 2022

Absolvovali sme ďalšie vzdelávanie zážitkom

News image

Október 2022

Hoteláci sa zdokonaľovali v baristike

News image

September 2022

Biela pastelka 2022

News image

September 2022

Prváci si vyrábali vlastný papier

News image

September 2022

Cestovný ruch v Trenčíne

News image

September 2022

Odborný seminár pre hotelákov

News image

September 2022

Jesenný OŽAZ a účelové cvičenia

News image

September 2022

Slávnostné otvorenie školského roka

News image

September 2022

Poďakovanie riaditeľovi školy za dlhoročnú obetavú prácu

News image

Júl 2022

Bodka za školským rokom - výlet zamestnancov školy

News image

Júl 2022

Slávnostné ukončenie školského roka

News image

Júl 2022

Koncoročný výlet hotelákov v Košiciach

News image

Júl 2022

Hoteláci spoznávali atraktivity skalického regiónu

News image

Jún 2022

Vzdelávanie našich študentov v spolupráci s JA Slovensko

News image

Jún 2022

Vytúžené výučné listy v rukách našich absolventov

News image

Jún 2022

Odborná exkurzia vo Vetropack, s. r. o. Nemšová

News image

Jún 2022

Kariérové poradenstvo absolventom

News image

Jún 2022

Študenti II.CW triedy si naplánovali koncoročný výlet do ZOO Bratislav

News image

Jún 2022

Matematický klokan

News image

Jún 2022

Koncoročný výlet

News image

Jún 2022

Návšteva divadelného predstavenia Zlomatka

News image

Jún 2022

Navštívili sme Botanickú záhradu v Bratislave

News image

Jún 2022

Oslávili sme storočnicu

News image

Jún 2022

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

News image

Jún 2022

Naši prváci získali prvé informácie o finančnej zodpovednosti

News image

Jún 2022

Kurz OŽAZ

News image

Jún 2022

Pomoc našich žiakov pri zmysluplných aktivitách

News image

Máj 2022

Stolári absolvovali zaujímavé odborné exkurzie

News image

Máj 2022

Exkurzie na rozlúčku pre stolárov a autoopravárov

News image

Máj 2022

Školenie inštruktorov praktického vyučovania

News image

Máj 2022

Obchodní pracovníci na súťaži zručnosti

News image

Máj 2022

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu a gastronómie

News image

Máj 2022

Deň narcisov 2022

News image

Máj 2022

Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme

News image

Apríl 2022

Veľká noc na hrade Beckov aj s našimi študentkami

News image

Apríl 2022

Školský barista junior

News image

Apríl 2022

„Môj život na gazdovstve“ v podaní našej agráčky Adriánky

News image

Apríl 2022

Hoteláci a hostinskí ukázali svoje zručnosti a fantáziu

News image

Apríl 2022

V duchu Komenského...

News image

Marec 2022

Plaketa Jana Amosa Komenského pre Ing. Danielu Mockovú

News image

Marec 2022

Kadernícka kreativita na súťaži zručnosti

News image

Marec 2022

Animátor voľného času - pridaná hodnota pre študentov

News image

Marec 2022

Naši študenti sa vzdelávali v projekte NBS 5peňazí

News image

Marec 2022

Krajské kolo súťaže stredných škôl ENERSOL SK

News image

Marec 2022

Geografia trochu inak

News image

Február 2022

Školské kolo SOČ

News image

Február 2022

Poistenie v cestovnom ruchu

News image

Február 2022

Naša škola opäť spoluorganizovala Technickú olympiádu

News image

Február 2022

Zdokonaľujeme sa aj napriek pandémii

News image

Január 2022

Kaderníčky opäť pomáhali seniorom

News image

Január 2022

Podpora Kauflandu našej škole

News image

Január 2022

Manažment študentskej firmy HAviarnička sa vzdeláva

News image

Január 2022

Vianočný pozdrav v cudzom jazyku

News image

December 2021

Žiaci na odbornom výcviku sa pripravujú na vianočný čas

News image

December 2021

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok???

News image

November 2021

Naša žiačka agromechanizátorka vo „svetle kamier“

News image

November 2021

Dni kariéry – Career Days

News image

November 2021

Školenie manažmentu študentských firiem

News image

November 2021

Žiaci pomáhali pri jesennej úprave v lesoparku školy

News image

November 2021

Morálne ocenenie pre Ing. Romana Kucharíka

News image

Október 2021

Bachledka za odmenu

News image

Október 2021

Stolári sa zúčastnili zaujímavej besedy o včele medonosnej

News image

Október 2021

Exkurzia žiakov učebného odboru stolár v Čachticiach

News image

September 2021

Naši študenti pomáhali ľuďom so zrakovým postihnutím

News image

September 2021

Kaderníčky v Centre sociálnych služieb

News image

September 2021

Cestovný ruch na prvej odbornej praxi

News image

September 2021

Prázdniny na hradoch Beckov a Čachtice

News image

September 2021

NÁVRAT DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

News image

September 2021

Ďakujeme sponzorom

News image

September 2021

Záver školského roka v športovom duchu

News image

Júl 2021

Vzdelávanie finančnej gramotnosti berieme s plnou vážnosťou

News image

Júl 2021

Záver školského roka 2020 – 2021

News image

Júl 2021

Barmanský kurz pre záujemcov z radov študentov

News image

Jún 2021

Hoteláci absolvovali baristický kurz

News image

Jún 2021

Odborná prax priamo na okolitých hradoch

News image

Jún 2021

Naši absolventi majú už „v rukách“ výučné listy

News image

Jún 2021

Študenti stolári mohli posúdiť, že nie je kameň ako kameň

News image

Jún 2021

Titul Škola eTwinning 2021-2022

News image

Jún 2021

Aktívne kariérové poradenstvo

News image

Jún 2021

Ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja pre našu kolegyňu

News image

Jún 2021

Maturita 2021

News image

Jún 2021

Naši obchodní pracovníci prezentovali v hypermarkete TESCO svoje zručn

News image

Máj 2021

Veľká vďaka patrí našim sponzorom

News image

Máj 2021

Súťaže zručnosti na odbornom výcviku

News image

Apríl 2021

Zaujímavá beseda o právach spotrebiteľa pri online nákupe

News image

Apríl 2021

Poučné a inšpiratívne stretnutie našich maturantov s hosťami z USA

News image

Apríl 2021

Zmeny na stredisku praktického vyučovania na Holubyho

News image

Apríl 2021

Školské kolo SOČ

News image

Marec 2021

Zaujímavosti krajského kola súťaže ENERSOL SK

News image

Marec 2021

Zážitkové vzdelávanie NBS "5peňazí"

News image

Február 2021

Krajské kolo Technickej olympiády prebehlo dištančne

News image

Február 2021

Doplnenie materiálno – technického vybavenia pre učebný odbor stolár

News image

November 2020

Pokračujeme v zveľaďovaní úseku praktického vyučovania

News image

November 2020

Kniha, po ktorej túžiš

News image

September 2020

Nová stolárska dielňa na ručné opracovanie dreva

News image

September 2020

Praxou bližšie k zamestnaniu v cestovnom ruchu

News image

September 2020

Slávnostné otvorenie nového školského roka v tieni SARS-CoV-2

News image

September 2020

Učitelia odborných predmetov na našej škole absolvovali kurz baristiky

News image

Júl 2020

Zvládli sme to! – tohtoročný koniec školského roka sme všetci prijali

News image

Júl 2020

Posledný týždeň školského roka sa niesol v športovom duchu

News image

Júl 2020

Šikovné ruky chlapcov stolárov

News image

Jún 2020

Rekonštrukcia zborovne majstrov na Piešťanskej ulici

News image

Jún 2020

Praxujeme hravou formou aj na diaľku

News image

Jún 2020

Animácia na hrade Beckov

News image

Jún 2020

Absolventi učebných odborov si prebrali výučné listy

News image

Jún 2020

„Môj príspevok k potravinovej sebestačnosti“ - výsledky súťaže sú aj v

News image

Jún 2020

Nové priestory pre odborné vzdelávanie autoopravárov sú pripravené

News image

Máj 2020

Rozlúčili sme sa s tohtoročnými maturantmi na našej škole

News image

Máj 2020

Aj odborný výcvik je možné vyučovať dištančnou formou

News image

Máj 2020

Dištančná forma krajského kola súťaže stredných škôl ENERSOL SK pod ge

News image

Apríl 2020

Zaujímavé projekty v školskom kole SOČ

News image

Marec 2020

Súťaž zručnosti žiačok 3. ročníka učebného odboru kaderník

News image

Február 2020

Ocenenie pre Ing. Hradilekovú

News image

Február 2020

Študenti končiacich ročníkov v NBS

News image

Február 2020

Lyžiarsky výcvik

News image

Február 2020

Technická olympiáda opäť na našej škole

News image

Február 2020

Študenti na zaujímavej odbornej exkurzii

News image

Február 2020

Plesová sezóna a prax študentov

News image

Január 2020

Vianočná recepcia – čas, keď povinnosti idú bokom...

News image

December 2019

VIANOČNÝ POZDRAV V CUDZOM JAZYKU

News image

December 2019

Súťaž o najlepší vianočný zákusok

News image

December 2019

Obdivovali sme Vianočnú Viedeň

News image

December 2019

Mikuláš v našej škole

News image

December 2019

Barmanský kurz pre študentov hotelovej akadémie

News image

December 2019

Stretnutie s Manažérkou roka 2019 počas Týždňa kariéry

News image

December 2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

News image

December 2019

„Brána jazykov otvorená“

News image

December 2019

Hoteláci a hostinskí sa podielali na príprave osláv 100. výročia Gymná

News image

December 2019

Pracovití žiaci poľnohospodárskej výroby

News image

December 2019

Výzva k zmysluplnejšiemu žitiu prichádzajúcej budúcnosti

News image

November 2019

Autoelektrikári zo SPŠ Uherský Brod na našej škole

News image

November 2019

Beseda o živote lesných zvierat v letnom a zimnom období

News image

November 2019

Naša škola môže byť aj Vašou školou!

News image

November 2019

SLOBODA NIE JE SAMOZREJMOSŤ

News image

November 2019

Študentky obchodnej akadémie na trendovom workshope

News image

November 2019

Kaderníčky na školení FRAMESI

News image

November 2019

Kurz Ochrana života a zdravia

News image

November 2019

Stolári si vyrábali vlastný papier

News image

November 2019

Celoslovenský projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

News image

November 2019

NAŠI HOTELÁCI NA ÚRADE VLÁDY

News image

November 2019

Zážitkové vyučovanie na odbornom výcviku

News image

November 2019

Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla aj s našou účasťou

News image

Október 2019

Vzájomne prospešná spolupráca s hradmi Beckov a Čachtice pokračuje

News image

Október 2019

Zážitkové vzdelávanie v Demänovskej doline

News image

Október 2019

Rozvíjame spoluprácu so SPŠ v Uherskom Brode

News image

Október 2019

Hoteláci navštívili Baťov inštitút v Zlíne

News image

Október 2019

SPOLOČNE A ZODPOVEDNE NA CESTÁCH

News image

Október 2019

Študentky cestovného ruchu na Career day 2019 v AT&T

News image

Október 2019

PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA UČITEĽOV PRIMÁTOR MESTA OCEŇOVAL UČITEĽ

News image

Október 2019

Beseda s pánom riaditeľom

News image

Október 2019

Poznaj svoj región

News image

Október 2019

Oplatilo sa byť aktívnymi a úspešnými

News image

September 2019

Epopeja o živote človeka na pozadí dejín - dejín, ktoré sú pohybom moc

News image

September 2019

Záleží nám na úprave okolia našej školy

News image

September 2019

Teambuildingové aktivity v Čutkovskej doline

News image

September 2019

Život v Nórsku očami našej absolventky

News image

September 2019

Úcta k starším nás sprevádza počas celého roka

News image

September 2019

Finančné vzdelávanie študentov

News image

September 2019

Výmenu okien sme privítali s úľavou

News image

September 2019

Príslušníci policajného zboru na našej škole

News image

September 2019

Finančné vzdelávanie učiteľov

News image

September 2019

Začíname nový školský rok, držme si palce!

News image

September 2019

Za poznávaním krás Národného parku České Švajčiarsko

News image

Júl 2019

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA V ZNAMENÍ LETNÝCH PRÁZDNIN

News image

Jún 2019

Školský výlet študentov do Košíc

News image

Jún 2019

Prváci hoteláci na koncoročnom výlete

News image

Jún 2019

Hoteláci v kúpeľoch Piešťany

News image

Jún 2019

Útulok Nádej

News image

Jún 2019

Budúci manažéri sa inšpirovali výrobným podnikom MARLENKA

News image

Jún 2019

DoFe expedícia

News image

Jún 2019

Memorandum s Čachtickým hradom v praxi

News image

Jún 2019

Spoznávali sme Čičmany a Rajecké Teplice

News image

Jún 2019

Teória v praxi – animácie na MDD

News image

Jún 2019

Zlatá Kremnica

News image

Jún 2019

Cezhraničná spolupráca Interreg V-A so školou v Uherskom Brode

News image

Jún 2019

Seminár k 75. výročiu SNP – účasť nášho regiónu v Povstaní

News image

Jún 2019

Cyrano z predmestia

News image

Máj 2019

Boli sme na Region Tour Expo 2019 Trenčín

News image

Máj 2019

Zaujímavá beseda o investovaní a poistení

News image

Máj 2019

DEŇ PRE SVOJE MESTO

News image

Máj 2019

Najväčší Slovák na našej škole

News image

Máj 2019

Memorandum o spolupráci v oblasti zvyšovania atraktivity Čachtického h

News image

Máj 2019

Likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Moon Coffee

News image

Máj 2019

Finančné vzdelávanie v OTP READY Nadácii

News image

Máj 2019

AUTOSALÓN Bratislava 2019

News image

Máj 2019

Rómeo a Júlia

News image

Máj 2019

Našim maturantom prednášal guvernér NBS

News image

Apríl 2019

2. stretnutie Stredoškolského parlamentu TSK

News image

Apríl 2019

Obsluhovali sme ukrajinského predsedu vlády

News image

Apríl 2019

GENERÁL – AKO SME HO NEPOZNALI

News image

Apríl 2019

Shakespeare inak

News image

Apríl 2019

Hoteláci absolvovali baristický kurz

News image

Apríl 2019

Punk Rock – divadlo o mladých a pre mladých

News image

Apríl 2019

Spoznávame nové technológie – projekt Interreg V-A SK-CZ

News image

Apríl 2019

Európsky týždeň peňazí

News image

Marec 2019

Ocenenie, ktoré je povzbudením i zadosťučinením

News image

Marec 2019

Matematický klokan na našej škole

News image

Marec 2019

Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie v praxi

News image

Marec 2019

Honoré de Balzac nám má čo povedať aj dnes

News image

Marec 2019

Firmu Svaman Myjava navštívili naši kuchári

News image

Marec 2019

Profesionalita nie je iba slovo

News image

Február 2019

Otec Goriot na divadelných doskách

News image

Február 2019

Náš Báthory banket

News image

Február 2019

Technická olympiáda

News image

Február 2019

ITF SLOVAKIATOUR A DANUBIUS GASTRO

News image

Február 2019

Študenti prvého ročníka sa učili lyžovať

News image

Január 2019

Vianočná recepcia

News image

Január 2019