TH pracovníci - prevádzkový úsek
11 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Funkcia
Vojtech GIERTL
školník
Gabriela KAŠSOVICOVÁ
vrátnik - informátor
Anna KLČOVÁ
upratovačka
Danka KRAJČOVIČOVÁ
vrátnik - informátor
Eva MICHALČÍKOVÁ
upratovačka
Stanislav PODHRADSKÝ
školník
Monika POKORNÁ
upratovačka
Ing. Jaroslav POLLÁK
vrátnik - strážnik
Miroslava RYBÁRIKOVÁ
vrátnik - informátor
Ján TEHLÁR
školník
Oľga ŽELIBAPKOVÁ
upratovačka