TH pracovníci - prevádzkový úsek
7 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Funkcia
Vojtech GIERTL
školník
Gabriela KAŠSOVICOVÁ
vrátnik - informátor
Danka KRAJČOVIČOVÁ
vrátnik - informátor
Stanislav PODHRADSKÝ
školník
Ing. Jaroslav POLLÁK
vrátnik - strážnik
Miroslava RYBÁRIKOVÁ
vrátnik - informátor
Ján TEHLÁR
školník