TH pracovníci - prevádzkový úsek
10 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Funkcia
Bc. Gabriela BRESTOVSKÁ
vrátnik - informátor
Anna KLČOVÁ
upratovačka
Danka KRAJČOVIČOVÁ
vrátnik - informátor
Eva MICHALČÍKOVÁ
upratovačka
Stanislav PODHRADSKÝ
školník
Monika HUNOVÁ
upratovačka
Ing. Jaroslav POLLÁK
vrátnik - strážnik
Miroslava RYBÁRIKOVÁ
vrátnik - informátor
Ján TEHLÁR
školník
Oľga ŽELIBAPKOVÁ
upratovačka