Významný ekonóm prof. Ing. Peter Staněk, CSc. prednášal našim študentom

min_imageProfesor ekonómie, predseda vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV v Bratislave, známy prognostik, prof. Ing. Peter Staněk, navštívil našu Strednú odbornú školu obchodu a služieb a prišiel dňa 27. marca 2015 prednášať a besedovať so študentmi 1. – 4 ročníka študijného odboru obchodná akadémia.

Téma besedy bola „Hospodárska kríza v Európe a vojenský konflikt na Ukrajine“. Suverénny prejav pána profesora o celosvetovej hospodárskej kríze, ktorá môže znamenať aj začiatok vojenského konfliktu, nás veľmi zaujal. Podľa prednášajúceho je hlavným dôvodom tejto situácie súčasný technologický vývoj civilizácie, ktorý predbehol mravný vývoj ľudstva a kríza ako taká je spôsobená hlavne krízou hodnôt. Mnohé podtémy týkajúce sa eurozóny, polarizácii bohatstva niekoľkých superboháčov, nalievania financií do bankového sektora, čiernej ekonomiky, korupcie, sídiel firiem v daňových rajoch a ďalších sme počúvali doslova „bez dychu“. Študenti mali pripravené množstvo otázok, ktoré ekonomický odborník s prehľadom zodpovedal.

Veríme, že napriek nepriaznivým prognózam vývoja naša budúcnosť je v našich rukách. Nabitý energiou a perfektnými vedomosťami sme veľkým potleskom poďakovali medzinárodne známemu ekonomickému prognostikovi.

Ing. Jana Pomajbová,
PK ekonomiky