Titul Škola eTwinning 2021-2022

minNáš  školský eTwinning tím v priebehu posledných dvoch školských rokov neúnavne pracoval v medzinárodnom partnerstve škôl eTwinning. Veľmi nás potešilo, že v auguste 2020 naše projekty získali národný certifikát kvality. V tomto školskom roku za nám podaril ďalší úspech – naša škola bola ocenená prestížnym titulom ŠKOLA eTwinning.  Tento titul od roku 2018  udeľuje školám Centrálna podporná služba eTwinning v Bruseli a je najvyšším ocenením, aké môže škola získať za  svoje aktivity v platforme eTwinning.

Cesta k získaniu tohto titulu nebola ľahká – vedenie školy i zainteresovaní pedagógovia museli preukázať, že hodnoty programu eTwinning majú pre našu školu dôležitý význam a že sa nám ich podarilo integrovať do politiky školy, vyučovacieho procesu i profesionálneho rozvoja pedagógov. Aktívna práca v programe eTwinning, vzájomná spolupráca kolegov, chuť aplikovať nové, moderné metódy vzdelávania vo vyučovaní, ale aj získanie národného certifikátu kvality nám pootvorili dvere k získaniu značky kvality ŠKOLA eTwinning. Dostali sme sa do užšieho výberu škôl, v ktorom sa kvalita našej práce posudzovala v nasledovných kritériách:

  1. eTwinning a „eSafety“ v škole,
  2. eTwinning a postupy výučby a učenia sa, medzipredmetová výučba a projektové vyučovanie,
  3. etwinning a profesijný rozvoj učiteľov,
  4. eTwinning a rozvoj školy.

Vo výberovom procese sme úspešne obstáli a titul, ktorý sme získali dokazuje, že naše projekty v programe eTwinning dosahujú európsku úroveň. Nemalú zásluhu na jeho získaní má Ing. Darina Jarábková, školská koordinátorka projektov eTwinning, ktorá prostredníctvom medzinárodnej spolupráce umožňuje svojim študentom získavať nové vzdelávacie skúsenosti a motivuje ich k tomu, aby sa stali lepšími študentami a aktívnejšími občanmi.

K úspechu nám zablahoželal a ďakovný list zaslal aj Branislav Gröhling, minister školstva, vedy výskumu a športu, ktorý ocenil aktívny prístup školy, úsilie i tvrdú prácu, ktorú sme vynaložili na to, aby sme sa stali excelentnou, otvorenou a inkluzívnou vzdelávacou inštitúciou.

Sme hrdí, že sme získali tento medzinárodný titul a logo Škola eTwinning bude môcť najbližšie dva roky zdobiť stránku našej školy Smile.

 

PaedDr. Viktória Beličková
zástupkyňa riaditeľa školy

ĎAKOVNÝ LIST MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU.