Cezhraničná spolupráca Interreg V-A so školou v Uherskom Brode

minŠtudenti zo Strednej priemyselnej školy a obchodnej akadémie z Uherského Brodu učebného odboru Autoelektrikár v mesiaci máj navšívili našu školu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s názvom „Centra společné odborné prípravy a výuky inovatívnych technológií„. V Programe projektu bola aj návšteva Beckovského hradu.

Naše študentky odboru manažment regionálneho cestovného ruchu - Ivana Ruttmarová a Aneta Jamborová zo IV.AW na začiatku mája a Diana Ščepková a Erika Jarábková z I.AW na konci mája sprevádzali zahraničných študentov dedinou Beckov a po Beckovskom hrade. Študenti mohli vidieť kaplnku, bielu kuchyňu, čiernu kuchyňu, pivnice na skladovanie potravín, hradnú vežu – čo z nej ostalo a samozrejme mohli nájsť Beckove topánky. Mali možnosť si vypočuť rôzne povesti o hrade a hradných pánoch a pokochať sa výhľadom na celý región.

Ing. Oľga Ilenčíková
poverená organizovaním praxe študentov