Rozvíjame spoluprácu so SPŠ v Uherskom Brode

minŽiaci učebného odboru autoopravár – mechanik dostali veľkú príležitosť, absolvovať odbornú stáž na Strednej priemyselnej škole v Uherskom Brode. Stáž sa konala v rámci projektu „Centrá spoločnej odbornej prípravy a výuky inovatívnych technológií“. Našim žiakom sa venovali pedagogickí zamestnanci školy Ing. Ondra a Bc. Tesař. Veľmi zaujímavou bola pre žiakov prehliadka školy, kde mali možnosť vidieť najmodernejšie materiálno-technické a strojové vybavenie učební, priestorov školy a školských dielní. Naši chlapci si odskúšali prácu v školskom autoservise a získali pracovné zručnosti pri obsluhe CNC lisu.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie