Darujte našej škole 2 % z Vašej dane

schooldirektkontakt

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a vybavenie našej školy. Ak sa budete rozhodovať o poukázaní 2 % Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2023, uchádzame sa o Vašu priazeň. Príspevky z 2 % z dane použijeme na obnovu technického vybavenia odborných učební pre výuku Vašich detí do posledného centa.

Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň vyplnia Vyhlásenie (v prílohe). Toto Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad alebo prostredníctvom Vášho dieťaťa doručte do školy a my za Vás zabezpečíme podanie na daňový úrad.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024 - v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno: SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb
Sídlo: Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 173196170269

V mene Vašich detí ďakujeme za Vaše 2 %.


S úctou

Ing. Oľga Ilenčíková
riaditeľka školy
Stiahnite si tlačivá na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov:

 

Ďalšie informácie na www.rozhodni.sk