Beckovské skalice

minNáš región skrýva veľa prírodných krás. Presvedčili sme sa o tom aj na vychádzke v prírodnej rezervácii Beckovské skalice, ktorá sa nachádza medzi obcami Beckov a Kálnica. V rámci Dňa gramotnosti, 10. septembra 2018, sa tam vybrali žiaci III.ET triedy (učebné odbory hostinský, hostinská, kaderník a stolár). Počas cesty, ktorá viedla náučným chodníkom s informačnými tabuľami, nám o pozoruhodnostiach tejto lokality poskytla odborný výklad Mgr. Katarína Devánová, pracovníčka Štátnej ochrany prírody z CHKO Biele Karpaty. Flóra a fauna si pre nás pripravili milé prekvapenia: pred objektívmi fotoaparátov sa predvádzali napríklad: modlivka zelená, motýle (vidlochvost obyčajný, modráčiky), fúzač dubový. Vyskytuje sa tu aj výr skalný, užovka stromová, na jar tu môžeme obdivovať kvitnúce hlaváčiky, horec krížatý, ľan chlpatý a ďalšie sucho a teplomilné rastliny.

Krajinu udržiavajú pracovníci ŠOP CHKO Biele Karpaty, ako aj dobrovoľní ochrancovia prírody, ku ktorým sme sa  tentokrát pripojili. Nosením popíleného dreva do štiepkovačky sme prispeli k ozdraveniu a peknej parkovej úprave tohto prostredia.

Ak sa chystáte na malý výlet do prírody, táto lokalita je výborný tip. Nenáročná, ale na prírodné zaujímavosti bohatá prechádzka na čerstvom vzduchu dodá energiu a motivuje k ďalšiemu objavovaniu prírodných unikátov nášho kraja.

RNDr. Kvetoslava Cimbaľáková
koordinátor environmentálnej výchovy