Deň pre moje mesto 2012

min_imagePri príležitosti Dňa Zeme sa 25. apríla 2012 v celom Novom Meste nad Váhom uskutočnila enviromentálna aktivita Deň pre svoje mesto. Tak ako i ostatné školy, aj my sme sa akcie zúčastnili. Naši žiaci tretích ročníkov pod vedením Ing. Štefana Valápku a Mgr. Andreja Škodáčka prispeli k vyčisteniu a skrášleniu okolia oboch budov našej školy aj priľahlých komunikácii a priestorov.

V dnešnej dobe je na našej preľudnenej planéte potrebné, aby sa každý jednotlivec podieľal na ochrane našej prírody a nášho okolia, preto sme radi, že sa aj takáto aktivita uskutočnila, že ju podporil Mestský úrad a že sme sa aj my do nej mohli zapojiť.

 

Mgr. Andrej Škodáček

koordinátor environmentálnej výchovy