Deň pre moje mesto 2014

min_imageje svojou filozofiou a environmentálnym zameraním spojený s Medzinárodným dňom Zeme.  Po prvýkrát sa 22. apríl slávil v roku 1970 v San Franciscu a spropagovali ho mohutnou kampaňou a rôznorodými aktivitami predovšetkým študenti. OSN ho za svoj sviatok prijala o rok neskôr a zvyšok sveta sa pripojil v roku 1990.

Dnes ho všetci zainteresovaní, aj tí, ktorí sa o životné prostredie zaujímajú nie z profesionálneho hľadiska, vnímajú ako ekologicky motivovaný sviatok. Pripomína nám všetkým nezastupiteľný význam čistého, zdravého a kvalitného životného prostredia, priamo úmerne s tým upozorňuje a vyzýva svetovú verejnosť, aby nebola ľahostajná k negatívnym civilizačným dopadom, ktoré sú environmentálnou záťažou pre nás všetkých.

Tento rok sa aktivity v rámci Dňa Zeme, vyhlásené a organizované magistrátom nášho mesta, uskutočnili 16. apríla 2014.  Naša škola sa do nich, tak ako po minulé roky, cieľavedome a zodpovedne zapojila. Žiaci a študenti, „vyzbrojení“ vrecami, lopatami a iným náradím, ktoré im zapožičal Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, sa s vervou a dobrou náladou pustili do práce. Najskôr vyčistili a upravili obidva areály našej školy, potom sa systematicky posúvali z Weisseho a Piešťanskej ulice do priľahlých priestorov či objektov. Ich pozornosti neušli ani trávnaté plochy a chodníky na Ulici 1. mája, Obrancov mieru, Železničnej ulici, vrátane podchodu na Piešťanskej. K odľahčenej nálade a skvelému pocitu z dobre vykonanej a užitočnej práce výrazne prispelo aj počasie. Na čerstvom jarnom vzduchu a slniečku sa všetkým páčilo. Výchova k ochrane a zodpovednosti k životnému prostrediu sa dá robiť aj mimo školských lavíc. Deň pre svoje mesto nikto nepokladal za zbytočný či premárnený čas. A tak to má byť Smile.