Deň pre moje mesto 2016

min_imageTradične významnou environmentálnou aktivitou v rámci Dňa Zeme zabezpečovanou organizačne magistrátom nášho mesta je upratovanie a čistenie verejných priestranstiev a školských areálov. Tohto roku sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnila v stredu 20. apríla 2016. Jej cieľom je nielen zapojiť mladých študentov do aktívnej činnosti a prispieť tak k skvalitneniu a ochrane životného prostredia. Významným spoločensko-výchovným aspektom je aj úloha zlepšiť vzťah mladých ľudí k prírode a zvýšiť ich záujem o environmentalistiku, stať sa zodpovednejšími voči prostrediu, v ktorom žijú. Každoročne sa do akcie Deň pre moje mesto naša škola s radosťou zapája, pretože si uvedomujeme, že v dnešnej dobe má veľký zmysel. Tohto roku sa zapojili mladší študenti z  1. a 2. ročníka našej školy. Po krátkej porade a distribúcii pomôcok, ktoré na upratovanie poskytol MsÚ v Novom Meste nad Váhom (pracovné rukavice a PE vrecia na odpad) s pridaným školským náradím (lopaty,  hrable, metly, fúrik) sa študenti pod vedením pedagogického dozoru dali do upratovania školského areálu, priľahlých ulíc 1. mája, Piešťanskej, Weisseho a  Obrancov mieru, ale aj podchodu na Piešťanskej ulici, Železničnej ul., autobusovej stanice a trávnatých plôch a chodníkov na Piešťanskej ulici.  Všetky priestory zostali čisté a vrecia pripravené na zberných miestach na odvoz.

Počasie akcii prialo. Hoci zrána bolo ešte chladno, postupne nás slniečko zohrialo a umožnilo nám pracovať s úsmevom na tvári.  Študenti si postupne uvedomili, aká zmena po ich práci nastala a sú rozhodnutí presviedčať aj svoje okolie o tom, ako zaobchádzať s odpadom v prospech všetkých.  Obohatení týmto pocitom a pozitívnou myšlienkou spokojne odchádzali domov.

Pôvod celej myšlienky možno hľadať za Medzinárodným dňom Zeme. Jeho história siaha do roku 1970, kedy vedci a ekológovia na snímkach Zeme z kozmu pozorovali poškodenie atmosféry. Poukázali na zraniteľnosť a krehkosť našej planéty a vtedy prvýkrát demonštračne varovali svetovú verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie. Vyzvali ku spoločnému, celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Dnes ho všetci vnímajú ako ekologicky motivovaný sviatok a aj študenti po celom svete sa zúčastňujú rozličných aktivít s cieľom chrániť prírodu na našej planéte.

Mgr. Andrej Škodáček
koordinátor environmentálnej výchovy