DEŇ PRE SVOJE MESTO

minAktivita Deň pre svoje mesto spája ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí nášho mesta. 25. apríla 2019 sa do nej zapojila aj naša škola. Čistili sme viaceré lokality pridelené Mestským úradom: ulice Obrancov mieru, 1. mája, Piešťanskú ulicu s podchodom, školský areál na Weisseho a Piešťanskej ulici, autobusovú a železničnú stanicu. Vzhľad mesta dokazuje, do akej miery si uvedomujeme dôsledky nášho správania sa ku krajine...  Užitočná, ale iba príležitostná aktivita nevyrieši problém s odpadkami na trávnikoch, chodníkoch, burinou, počmáranými stenami...

Skúsme byť všetci zodpovednejší, veď našim každodenným správaním ovplyvňujeme kvalitu nášho života, prejavujeme vzťah k sebe samým, úctu k životu súčasných aj budúcich generácií.

RNDr. Kvetoslava Cimbaľáková
koordinátor pre environmentálnu výchovu