GREEN DAY 2016


min_imageVšetci potrebujeme k svojmu životu zdravé a kvalitné životné prostredie. K tejto téme pripravili viaceré neziskové organizácie dňa 30. septembra 2016 „zelené podujatie“ s názvom Green Day v nákupnom centre Avion v Bratislave.

Žiaci našej školy, triedy III.CW (študijný odbor čašník, servírka a kontrolór potravín) sa ho zúčastnili spolu s inými žiakmi stredných škôl a s ďalšími návštevníkmi nákupného centra. Na workshopoch a prednáškach sa dozvedeli viac o environmentálnych témach, ako sú napr. obnoviteľné zdroje energií, klimatické zmeny, šetrenie energií, triedenie odpadu, šetrenie vody, udržateľná architektúra. Návštevníkom boli k dispozícii vzdelávacie a informačné materiály, ekologická kozmetika, súťaže, tombola a ochutnávky biopotravín.

Toto podujatie nám pripomenulo, že naša planéta je krehká a zraniteľná. Skúsme zmeniť naše postoje a správanie, zmiernime tým negatívny dopad nášho pôsobenia na životné prostredie. Myslime globálne, konajme lokálne.
 

RNDr. Kvetoslava Cimbaľáková
koordinátor pre environmentálnu výchovu